Nhịp cầu bạn đọc
Về công tác đảng viên
19:1' 7/11/2006


HỎI: Cách đây 3 tháng, tôi vô tình làm hỏng thẻ đảng viên, khi bị hỏng thẻ, tôi đã không báo cáo ngay với tổ chức đảng. Khi tổ chức đảng kiểm tra đóng dấu thẻ đảng viên tôi mới báo cáo và làm tường trình việc làm hỏng thẻ với chi bộ.

Vậy tôi phải chịu hình thức kỷ luật như thế nào?

ĐỖ SƠN HẢI

Thanh Xuân, Hà Nội

TRẢ LỜI: Điểm 6(6.1) và 6(6.2), Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” đã ghi:

 “Đảng viên bị mất thẻ, bị hỏng thẻ đảng viên có lý do chính đáng thì được cấp lại thẻ đảng viên”.

“Khi bị mất hoặc bị hỏng thẻ, đảng viên phải làm bản kiểm điểm báo cáo với cấp uỷ cơ sở. Bản kiểm điểm nêu rõ lý do bị mất, bị hỏng thẻ đảng viên, kèm theo xác nhận của cấp uỷ hoặc công an xã, phường… nơi bị mất, bị hỏng thẻ đảng, để tổ chức đảng xét cấp lại hoặc làm lại thẻ đảng viên”.

Theo qui định trên, việc đồng chí bị hỏng thẻ đã ba tháng, nhưng không làm kiểm điểm báo cáo kịp thời với cấp uỷ cơ sở là chưa thực hiện đúng qui định trên. Nếu lý do làm hỏng thẻ đảng viên là vì vô tình thì đồng chí cần tự phê bình trước chi bộ để rút kinh nghiệm. Trường hợp làm hỏng thẻ đảng viên không có lý do chính đáng, thì phải nhận hình thức kỷ luật cao hơn để đề cao ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng thẻ đảng viên đúng quy định.

HỎI: Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà có đảng viên TQT, nguyên là giám đốc công ty, năm 1997 bị Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng”… Đảng uỷ khối cũng quyết định khai trừ đảng viên TQT ra khỏi Đảng (trong khi chi bộ có 2/3 số đảng viên đề nghị cảnh cáo). Qua nhiều lần xét xử, tại phiên tòa ngày 6-1-2006, Toà án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên án “TQT không phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước”. Như vậy, TQT vô tội. Vậy TQT có được phục hồi đảng tịch không? Nếu được thì thủ tục tiến hành như thế nào?

PHẠM BÚT THẢO

TP. Nha Trang, Khánh Hoà

TRẢ LỜI: Nếu đúng như đồng chí trình bày thì đồng chí TQT được xét khôi phục quyền đảng viên theo nội dung tại điểm 7(7.2) “Qui định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” số 14-QĐ/TW ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị: “Chỉ xem xét, khôi phục quyền đảng viên đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan và từ khi bị đưa ra khỏi Đảng đến nay không có vi phạm”.

Thủ tục tiến hành như sau:

- Đồng chí TQT có đơn đề nghị chi bộ.

- Chi bộ xét, ra nghị quyết đề nghị.

- Đảng uỷ cơ sở xét, ra nghị quyết đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền.

- Ban Thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp của đảng uỷ cơ sở xét, ra quyết định khôi phục quyền đảng viên và giới thiệu đảng viên về sinh hoạt chi bộ.

HỎI: Chi bộ có 6 đảng viên ký tên vào đơn khiếu nại của một số hộ quần chúng gửi lên cấp trên. Các đảng viên này có vi phạm những điều đảng viên không được làm trong Quy định số 19 của Bộ Chính trị không?

TRẦN BẠC

Đống Đa, Hà Nội

TRẢ LỜI: Để nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, tránh tình trạng a dua, cả nể làm theo người có dụng ý xấu trong việc tố cáo, dẫn đến hoạt động bè phái, vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, Điểm 3, Mục I, Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 3-1-2002 về những điều đảng viên không được làm của Bộ Chính trị đã quy định: “Đảng viên không được… viết, ký tên tập thể vào đơn thư tố cáo”.

Điểm 3, Mục I, Hướng dẫn số 48-HD/KTTW của ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 19 của Bộ Chính trị đã hướng dẫn cụ thể: “Khi tố cáo, đảng viên phải thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự mình viết đơn thư, trình bày trung thực sự việc, ghi rõ họ, tên, địa chỉ, chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo và những bằng chứng đưa ra… Nhưng đảng viên không được tham gia hoặc vận động người khác, viết, ký tên tập thể (từ 2 người trở lên) vào đơn thư tố cáo, khiếu kiện”.

Như vậy, theo quy định và hướng dẫn trên, 6 đảng viên ký tên vào đơn khiếu nại là vi phạm Điểm 3, Mục I, Quy định số 19 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 48 của ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Chi bộ cần phê bình, góp ý, nhắc nhở những đảng viên đó nghiêm túc chấp hành đúng quy định của Đảng.

HỎI: Đảng viên bị cách chức chi ủy viên năm 2005, chưa được đổi thẻ đảng viên, từ tháng 11-2005 đến nay bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí, không dự kiểm điểm phân loại đảng viên hai năm liền (2004-2005), không dự đại hội chi bộ hết nhiệm kỳ, không dự họp chi bộ để xét đổi thẻ. Đảng viên này có được xét đổi thẻ đảng viên không?

 ĐÀO VĂN RỴ

 Đông Hưng, Thái Bình

TRẢ LỜI: Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi thẻ đảng viên đã chỉ rõ:

“- Thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Chưa đổi thẻ đảng viên cho đảng viên vi phạm tư cách”.

Hướng dẫn số 25-HD/TCTW ngày 1-11-2003 của Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn cụ thể: “Đảng viên vi phạm tư cách: Là những đảng viên do cấp ủy có thẩm quyền xếp loại này theo Hướng dẫn số 20-HD/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương”.

“Những trường hợp nói trên, sau 6 tháng phấn đấu, được cấp ủy cơ sở công nhận đã sửa chữa, tiến bộ thì được đổi thẻ đảng viên. Sau thời hạn 6 tháng, đảng viên chưa sửa chữa, tiến bộ thì cấp ủy xem xét, gia hạn thêm (thời gian gia hạn không quá 6 tháng) để đảng viên tiếp tục sửa chữa khuyết điểm; sau thời gian gia hạn... nếu vẫn không sửa chữa tiến bộ thì vận động đảng viên đó xin ra khỏi Đảng hoặc xóa tên đảng viên theo quy định tại Điều 8, Điều lệ Đảng”. (Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về việc đổi thẻ đảng viên).

 Theo những quy định và hướng dẫn trên, một chi ủy viên ở chi bộ đồng chí bị kỷ luật cách chức đã không tu dưỡng, rèn luyện để sửa chữa khuyết điểm và từ tháng 11-2005 đến nay bỏ sinh hoạt chi bộ, không đóng đảng phí, không dự đại hội chi bộ (đồng chí này cũng đã 2 năm (2004, 2005) không dự kiểm điểm phân tích chất lượng đảng viên), chi bộ không xét đổi thẻ đảng viên cho đảng viên đó là đúng. Chi bộ cần tiến hành kiểm điểm đảng viên đó một cách nghiêm túc và có thể đề nghị xử lý hình thức kỷ luật cao hơn, hoặc xóa tên khỏi danh sách đảng viên theo quy định tại Điều 8, Điều lệ Đảng.

HỎI: Trong số hồ sơ phát triển đảng gửi lên Huyện ủy Diễn Châu có trường hợp quần chúng sinh con thứ 3, thứ 4 nhưng trước mốc quy định của UBND tỉnh (UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3181 ngày 5-8-1997 về một số chế độ, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình). Song huyện uỷ không chuẩn y do “vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình”. Như vậy có đúng không?                         

HOÀNG CHƯƠNG

Diễn Châu, Nghệ An

TRẢ LỜI: Từ nay đến khi Trung ương có quy định “Về việc đảng viên thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”, việc xem xét kết nạp đảng đối với quần chúng sinh con thứ 3 trở lên được thực hiện theo quy định của tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNTW ngày 14-1-1993 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII; Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị; Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 9-1-2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Nếu Tỉnh uỷ Nghệ An đã quy định không kết nạp quần chúng sinh con thứ 3 vào Đảng, thì việc huyện uỷ không chuẩn y kết nạp quần chúng sinh con thứ 3 vào Đảng là đúng. 

Bài cùng chuyên mục
Tặng kỷ niệm chương    (25/1/2007)
Về chính sách cán bộ    (19/9/2006)
Về đảng viên    (19/9/2006)
Về chính sách cán bộ    (19/9/2006)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS