Gia Lai: Tạo chuyển biến từ cơ sở ( 08/07/2015)
Gia Lai những ngày đầu năm 2015 rộn rã, tươi tắn, rực rỡ sắc xuân. Trên con đường quanh co dẫn chúng tôi về với các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), màu đỏ của những lá cờ Tổ quốc đón mừng năm mới được màu của đất đỏ ba-zan tôn thắm hơn, làm hồng hơn đôi má các cô bé, cậu bé người Gia Rai và Ba Na ríu rít đến trường. Màu đỏ thắm cả đất trời ấy khiến chúng tôi ấm áp dù tiết trời se lạnh...

Ở đâu có dân, ở đó có tổ chức đảng

Nếu không đến tận thôn, bản, nếu chỉ nghe những câu thơ, điệu hát, chắc hẳn mọi người chỉ thấy Gia Lai với “Em Plây-cu má đỏ, môi hồng”... không thấy hết những bộn bề của cuộc sống đời thường trên mảnh đất trải rộng hơn 15.500km2, nơi cư trú của hơn 1,3 triệu người thuộc 34 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS, chủ yếu là Gia Rai và Ba Na, chiếm gần 45% dân số.

Cũng như nhiều tỉnh miền núi có đông đồng bào DTTS, xuất phát điểm về kinh tế thấp, nên mặc dù đời sống nhân dân được cải thiện nhưng chưa hết khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Cái nghèo là một yếu tố để các thế lực thù địch lợi dụng, làm cho an ninh, chính trị tiềm ẩn những phức tạp. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đồng thời tận dụng lợi thế, tiềm năng để phát triển là bài toán cần có sự nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là các tổ chức đảng. Tuy nhiên, làm gì để “ở đâu có dân, ở đó có tổ chức đảng” khi mà cuối nhiệm kỳ 2005-2010, toàn tỉnh còn 52 thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên; 476 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng độc lập? Làm gì để “ở đâu có hoạt động của nhân dân, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng” và sự lãnh đạo phải hiệu quả? Câu trả lời của Đảng bộ Gia Lai bắt đầu từ việc xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2010-2015: “Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến năm 2015 cơ bản các thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và 90% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức đảng...”.

Cấp uỷ vào cuộc

Các chỉ tiêu định lượng là cơ sở để các đảng bộ phấn đấu thực hiện. Yêu cầu “xóa” thôn, làng “trắng” đảng viên, tổ chức đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Nhiều giải pháp về mặt tổ chức được thực hiện quyết liệt hướng vào những mục tiêu cụ thể.

Để “xóa” tình trạng chi bộ ghép tại các thôn, buôn, làng, nhiều đảng bộ xã không thành lập chi bộ cơ quan xã, chuyển đảng viên về thôn, buôn để đủ số lượng thành lập chi bộ; đồng thời tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên tại chỗ. Các đảng bộ chỉ đạo chính quyền, đoàn thể xây dựng các phong trào hành động để rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Nguồn trong lực lượng dân quân, đoàn viên, bộ đội xuất ngũ, lao động trẻ là người DTTS được ưu tiên lựa chọn. Với những nơi có đông đồng bào theo đạo, việc thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 13-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo được triển khai nghiêm túc. Nhờ vậy, Gia Lai hiện có 23.451 đảng viên là người có đạo. Họ đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở. Quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đến tháng 10-2013, tất cả 2.158 thôn, buôn, làng, tổ dân phố (trừ 7 làng là nơi cư trú của bệnh nhân phong) đều có đảng viên và chi bộ độc lập, hoàn thành kế hoạch của Đảng bộ tỉnh đề ra trước 2 năm.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không chỉ các cấp ủy xã mà cả cấp ủy huyện cũng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn, buôn, làng, tổ dân phố. Nhiệm vụ này thường xuyên được kiểm điểm trong các đợt tự phê bình và phê bình. Cấp ủy viên giúp các chi bộ nắm vững, thực hiện tốt quy trình, nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và trực tiếp nắm bắt diễn biến tư tưởng, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đảng viên. Đồng thời, giải quyết trực tiếp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, điều chỉnh những vướng mắc, uốn nắn những lệch lạc trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Cấp ủy viên còn định hướng cho các chi bộ bàn sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, đột phá như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, công tác xây dựng đảng... Từ đó khắc phục được sự thụ động, ỷ lại và tình trạng sinh hoạt chi bộ đơn điệu.

Việc duy trì nền nếp và đổi mới nội dung sinh hoạt được triển khai đồng bộ. Đến nay, trên 90% số chi bộ dân cư họp đủ 12 kỳ/năm. 2/3 số đảng bộ xã, phường, thị trấn có số chi bộ trực thuộc đảm bảo 100% kỳ sinh hoạt theo quy định. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt 80-85% ở khối xã, phường, thị trấn; 95-97% ở khối cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Việc thực hiện quy trình sinh hoạt đi dần vào nền nếp. Trước kỳ sinh hoạt, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung, có sự tham gia của chi ủy và thống nhất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc trưởng thôn, khu dân cư. Các chi bộ có sổ ghi biên bản riêng, nhiều nơi có sổ ghi nghị quyết và thống nhất cách ghi biên bản cuộc họp. Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Cuối buổi sinh hoạt ra nghị quyết, giao cho chuyên môn, đoàn thể, các trưởng thôn, hoặc phân công đảng viên thực hiện. 3 tháng một lần, nhiều chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề bàn giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khâu khó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng đặc biệt quan tâm.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là giải pháp hàng đầu để nâng cao chất lượng của tổ chức đảng ở cơ sở. Nhận thức rõ điều này, những biện pháp liên quan đến tuyển dụng, bố trí, tăng cường, luân chuyển cán bộ về các xã khó khăn, địa bàn trọng điểm được các cấp ủy đảng ráo riết triển khai thực hiện. Để thực hiện Chương trình số 23-CT/TU ngày 10-12-2002 về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 383-KH/TU ngày 19-3-2003 về củng cố xã yếu kém; đồng thời phân công các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh phụ trách các xã trọng điểm (Quy định số 748-QĐ/TU ngày 30-6-2004). Việc đi tăng cường, biệt phái về các xã để nắm tình hình, giúp xử lý vấn đề nổi cộm, tình huống khó khăn, phức tạp, tăng cường vận động quần chúng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ các cơ quan cấp tỉnh. Đến nay, hơn 200 cán bộ trẻ trong diện quy hoạch đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước được luân chuyển từ huyện về xã và từ xã này sang xã khác, tạo nguồn sinh lực mới cho nhiều TCCSĐ. Từ năm 2009, Gia Lai tiếp tục tuyển chọn được 141 sinh viên tốt nghiệp đại học (chủ yếu thuộc các ngành nông nghiệp, hành chính, kinh tế, tài chính, địa chính...) bố trí về cơ sở (các xã vùng II, vùng III) công tác theo Đề án 03-ĐA/TU... đã góp phần cùng hệ thống chính trị ở xã giải quyết các công việc tốt hơn. Sinh viên được bồi dưỡng kiến thức trong 1 tháng về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận động quần chúng trước khi về cơ sở. Những sinh viên này được hưởng trợ cấp ban đầu 15 triệu đồng nếu về xã vùng III, 10 triệu đồng nếu về xã vùng II, bảo đảm lương, phụ cấp khu vực, chế độ về nhà ở, trang phục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ưu tiên xét tuyển công chức, viên chức trước thời hạn.

Ở 42 xã thuộc 11 huyện khó khăn, trọng điểm về an ninh chính trị, Tỉnh ủy kiện toàn chức danh phó bí thư phụ trách cơ sở. Cán bộ được lựa chọn đều là người am hiểu địa phương, có trình độ và năng lực. Trong 7 xã biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí được 6 sĩ quan giữ chức danh phó bí thư đảng uỷ ở 6 xã, nhờ đó công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm được tăng cường.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ là người DTTS được coi trọng. Trung bình mỗi năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy mở được 2-3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, bình quân mỗi lớp có khoảng 100 cán bộ tham dự. Các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể đã xây dựng được trên 3.000 cốt cán phong trào trong vùng đồng bào DTTS. Lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong các phong trào vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến cuối 2013, toàn tỉnh có 1.260 già làng là những người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tích cực vận động quần chúng, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở hiệu quả.

Để phát triển bền vững

Thời gian tới Gia Lai tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch trên cơ sở quan tâm đầy đủ hơn đến tính đặc thù vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Quan tâm nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Vận dụng các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn, làng phù hợp thực tiễn nhằm động viên, khuyến khích họ gắn bó, sẵn sàng gánh vác những công việc của địa phương.

Tạm biệt những em bé Plây-cu hồn nhiên, tạm biệt những người con Tây Nguyên chân chất, những cánh rừng cà phê trải rộng... chúng tôi tin tưởng các thôn, buôn, làng ở Gia Lai ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày một ấm no hơn. Niềm tin ấy bắt nguồn từ sự vững mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng và chất lượng công tác, sự tâm huyết với quê hương của đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng được nâng lên.


TS. Trương Thị Bạch Yến
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: