Đảng bộ Cục Kiểm ngư kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ( 08/07/2015)

Việt Nam là một quốc gia biển và hưởng nhiều lợi ích từ biển. Với trên 3.200km bờ biển, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, diện tích đặc quyền kinh tế biển hơn 1 triệu km2 với nguồn tài nguyên phong phú, chúng ta có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh. Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam (KNVN) được thành lập để thực thi quyền hành pháp và chấp pháp trên các vùng biển chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ an toàn cho ngư dân trên biển.

Trong những năm qua, hoạt động kinh tế biển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, trong đó có sự đóng góp của Ngành Thủy sản với hơn 1 triệu lao động, 120.000 tàu, thuyền đánh bắt ngoài biển. Hoạt động khai thác thủy sản (đặc biệt là hoạt động khai thác trên các vùng biển xa bờ), với sự hiện diện thường xuyên của ngư dân đã góp phần khẳng định quyền chủ quyền và giữ vững an ninh, quốc phòng trên biển của Tổ quốc. Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ngày 15-4-2014, lực lượng KNVN ra đời, được tổ chức từ Trung ương đến các vùng, địa phương với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chấp pháp dân sự của Nhà nước, thuộc Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện chức năng kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thuỷ sản trên các vùng biển Việt Nam; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.

Sau hơn một năm thành lập, với sự nỗ lực cao trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, được sự chỉ đạo trực tiếp của trên và sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, lực lượng KNVN bước đầu ổn định tổ chức, cán bộ và triển khai hoạt động thực thi pháp luật trên biển theo chức năng được quy định và đạt được một số kết quả quan trọng là:

Nhanh chóng xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng gắn với tổ chức bộ máy, cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tham mưu xây dựng lực lượng. Ngày 5-8-2013, Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã ra Quyết định số 14/QĐ-ĐUTCTS thành lập Chi bộ Cục Kiểm ngư. Để tăng cường năng lực lãnh đạo triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy Tổng cục đã điều động về 8 đảng viên, nâng tổng số đảng viên tại cơ quan lên 15 đồng chí. Chi bộ Kiểm ngư Vùng I (15 đảng viên) trước đó trực thuộc Đảng ủy Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tách và chuyển sinh hoạt về Chi bộ Cục Kiểm ngư để cùng với số đảng viên phát triển tại chỗ đủ số lượng thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Kiểm ngư (gồm 32 đảng viên, 3 chi bộ). Ban Chấp hành Đảng bộ có 5 đồng chí, 3 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ khối Văn phòng Cục (13 đồng chí), Chi bộ Trung tâm Thông tin Kiểm ngư (3 đồng chí), Chi bộ Chi cục Kiểm ngư Vùng I (16 đồng chí). Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được triển khai tích cực cùng với việc nâng cao chất lượng lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức về Cục. Đảng ủy Cục xác định phải bảo đảm các nhiệm vụ trọng yếu luôn có sự lãnh đạo của Đảng, có nòng cốt là đảng viên; trong thời gian tới phấn đấu mỗi tàu, trạm kiểm ngư có một chi bộ.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng cục, Đảng bộ Cục Kiểm ngư đã tập trung cho công tác nghiên cứu, đề xuất tham mưu xây dựng lực lượng. Năm 2014, Cục đã hoàn thành xây dựng nội dung và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về phát triển lực lượng KNVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Ngày 17-11-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2075/QĐ-TTg triển khai thực hiện Đề án với mục tiêu phát triển lực lượng KNVN đồng bộ, đủ mạnh và thống nhất trên toàn quốc; được bố trí đủ nguồn nhân lực, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các tàu kiểm ngư hiện đại; đảm bảo nhiệm vụ thực thi pháp luật về thủy sản và hỗ trợ ngư dân sản xuất; góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trên các vùng biển. Theo đó, đến năm 2020 lực lượng KNVN về cơ bản được kiện toàn gồm: Cơ quan Cục Kiểm ngư; Trung tâm Thông tin Kiểm ngư; 5 chi cục kiểm ngư vùng; 4 trung tâm hậu cần kiểm ngư; 8 trạm kiểm ngư đặt tại các đảo tiền tiêu và 3 chi đội kiểm ngư cùng với các trang, thiết bị nghiệp vụ tiên tiến.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đảng bộ Cục Kiểm ngư xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng do mới được thành lập với chức năng và nhiệm vụ đặc thù, công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực phải được tiến hành một cách khoa học, bảo đảm đúng nguyên tắc và quy trình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư được tuyển chọn kỹ từ nhiều nguồn với yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức có nhiều kinh nghiệm hoạt động sông, biển, có thể lực tốt, nhận thức và bản lĩnh chính trị cao. Năm 2014 là năm có nhiều thử thách đối với lực lượng KNVN, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và các vấn đề an ninh trên biển, Cục Kiểm ngư đã huy động hàng trăm lượt tàu đi tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bám biển, bám ngư trường đảm bảo thực thi pháp luật về thủy sản trên các vùng biển. Hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân sản xuất và tham gia cùng các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Tổ chức đấu tranh bằng biện pháp hòa bình một cách kiên trì, khôn khéo và mưu trí, kiên quyết trục xuất những phương tiện, tàu cá nước ngoài vi phạm. Đồng thời, thu thập, cung cấp những bằng chứng xác thực để đấu tranh ngoại giao, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác hỗ trợ đắc lực cho công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, đấu tranh giữ vững ngư trường, bảo vệ ngư dân. Thực tiễn thực thi nhiệm vụ đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lực lượng KNVN, góp phần định hình truyền thống của một lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những thành tích, kết quả của lực lượng KNVN trong thực hiện quyền hành pháp và chấp pháp trên biển thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Từ thực tiễn công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ Cục KNVN rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, điều hành các mặt công tác theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Trong bối cảnh tình hình khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình trạng tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa một số nước, có nguy cơ dẫn tới xung đột, Đảng bộ Cục Kiểm ngư luôn nắm chắc diễn biến tình hình để chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo các cấp và triển khai lực lượng kịp thời khi có tình huống xảy ra. Quá trình thực hiện quyền chấp pháp và hành pháp trên biển phải tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên; nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán; bình tĩnh trước các tình huống, bám trụ tại hiện trường, tích cực tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền; không mắc mưu khiêu khích, kiên trì, kiên quyết thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh bằng biện pháp hòa bình trên vùng biển chủ quyền Tổ quốc.

Hai là, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đoàn kết, chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thực thi nhiệm vụ trên biển thời gian qua, dù phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết cao, các cán bộ, kiểm ngư viên, thuyền viên KNVN đã kiên cường trụ vững trên vùng biển chủ quyền, phát huy trí tuệ, tính sáng tạo khắc phục sự cố và hỏng hóc của các trang thiết bị, duy trì hoạt động của tàu thuyền. Kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Ba là, làm tốt công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ và đấu tranh bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả giữa các lực lượng trong thời gian qua đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chúng ta đã đồng thời triển khai rộng khắp các biện pháp đấu tranh trên thực địa, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với đấu tranh chính trị, ngoại giao. Sự phối hợp giữa các lực lượng, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong đấu tranh bảo vệ ngư trường và bảo vệ chủ quyền đòi hỏi phải giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ như: phối hợp thời gian, lực lượng và phương tiện, tổ chức đội hình đấu tranh, đảm bảo hậu cần bền vững, duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa biển và bờ, giữa các lực lượng cùng tham gia đấu tranh. Trong đó, KNVN trong thực hiện quyền chấp pháp và hành pháp trên biển phải trở thành hạt nhân xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ chủ quyền trên biển. Thực tế vừa qua cho thấy, việc các lực lượng tham gia trên thực địa cử lãnh đạo, cán bộ chuyên trách trực tại sở chỉ huy để tổ chức phối hợp, trao đổi, cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp lãnh đạo và các cơ quan truyền thông đã góp phần tạo nên sức mạnh, hiệu quả đấu tranh trên các mặt trận tuyên truyền, chính trị, ngoại giao. Việc cập nhật thông tin, truyền dẫn hình ảnh thực và sống động đến với nhân dân trong nước và quốc tế đã phản ánh tính chính nghĩa, tinh thần yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, tạo được dư luận quốc tế rộng rãi ủng hộ.

Bốn là, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, chuẩn bị hành lang pháp lý để KNVN thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Công tác xây dựng, phát triển lực lượng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành sớm nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp trong tình hình mới. Cục Kiểm ngư đã và đang khẩn trương triển khai toàn diện kế hoạch xây dựng lực lượng, cùng với các điều kiện bảo đảm để đủ khả năng ứng phó kịp thời, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo hiệu quả, cụ thể:

Cục Kiểm ngư đã hoàn thành việc xây dựng các điều kiện pháp lý, quy chế hoạt động của lực lượng. Tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tổ chức biên chế, chức năng và quyền hạn của KNVN; 2 Đề án xây dựng lực lượng; 4 Thông tư về tổ chức nhiệm vụ; 2 Quy chế phối hợp công tác với các lực lượng liên quan; 2 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiều văn bản khác. Thời gian tới, Đảng ủy Cục tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, bổ sung các văn bản pháp lý, xây dựng chế độ, chính sách cho lực lượng KNVN sát với thực tiễn nhiệm vụ.

Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy trong toàn lực lượng từ Cục đến chi cục kiểm ngư vùng, chi đội kiểm ngư và các đơn vị trực thuộc. Củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, triển khai đóng mới tàu kiểm ngư có khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt, hoạt động dài ngày trên biển. Phối hợp với các trung tâm nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư, đảm bảo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Nghị định số 102/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của KNVN không chỉ là một quyết định pháp lý đối với công tác xây dựng và phát triển lực lượng hành pháp và chấp pháp trên biển, đó là bước cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9-2-2007 “Về chiến lược biển Việt Nam”, khẳng định vai trò của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước, là bước đi vững chắc xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, lực lượng KNVN sẽ không ngừng lớn mạnh, được tổ chức đồng bộ và thống nhất, được bố trí đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện hiện đại; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật thủy sản và hỗ trợ ngư dân sản xuất, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.


Nguyễn Ngọc Oai
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: