Trả lời bạn đọc số 3-2011 ( 31/03/2011)

Hỏi: Ở địa phương tôi, một số quần chúng xin vào Đảng có người thân (thường là ông hoặc cha) từng đi lính cho chế độ cũ. Theo xác nhận của địa phương (xã, phường) những người này phần lớn bị bắt đi quân dịch không gây tội ác với cách mạng nên không vi phạm điều cấm.      

Xin hỏi văn bản nào của Đảng quy định cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận những vấn đề cụ thể về lịch sử chính trị thuộc người thân của người vào Đảng?

htha@vinashin.com.vn

Trả lời: Điều 2, Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” của Bộ Chính trị đã nêu rõ: Người xin vào Đảng có một trong những vấn đề sau đây thì không được kết nạp:

“2. Về quan hệ gia đình: Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

2.1- Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

2.2- Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động; đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.

Trường hợp đặc biệt, người xin vào Đảng có quan hệ gia đình quy định tại điểm 2.1 và 2.2, nhưng từ khi tham gia công tác đến nay có thành tích xuất sắc, thật sự giác ngộ lý tưởng của Đảng, tỏ rõ thái độ kiên quyết phản đối sai phạm, tội ác của người thân, được cấp uỷ có thẩm quyền thẩm tra, kết luận, nếu có đủ tiêu chuẩn đảng viên thì vẫn kết nạp vào Đảng, nhưng phải được cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý”.

Tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 2, Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 24-10-2007, hướng dẫn thực hiện Quy định số 57 của Bộ Chính trị đã ghi rõ: “Trường hợp có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng đã tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch, nhưng đã được cấp uỷ có thẩm quyền thẩm tra, kết luận không có tội ác với cách mạng, với nhân dân; hoặc có tên trong danh sách của các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, tổ chức chính trị-xã hội do địch lập ra nhưng không hoạt động cho tổ chức đó thì không điều chỉnh theo quy định này.

Đối với cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng của người xin vào Đảng có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ trong các đảng phái phản động; đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội do địch lập ra, ban thường vụ huyện uỷ và cấp tương đương trở lên xem xét, nếu có đủ cơ sở kết luận không bị ảnh hưởng, chi phối về kinh tế, quan điểm, lập trường chính trị thì được xem xét kết nạp vào Đảng”.

Như vậy, theo Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thì việc thẩm tra, xem xét, kết luận những vấn đề về chính trị (bao gồm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với những người thân của người vào Đảng do cấp uỷ có thẩm quyền (huyện, quận uỷ và tương đương trở lên) tiến hành. Cấp uỷ xã, phường không đủ thẩm quyền xem xét, kết luận vấn đề chính trị người thân của người vào Đảng.

Hỏi: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình mình như thế nào thì đúng? ở đảng bộ tôi có hai loại ý kiến khác nhau:

Thứ nhất: Chỉ cần khai ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng, cha mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng.

Thứ hai: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình phải khai tất cả mọi người có liên quan gồm: Ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em của bản thân, của vợ hoặc chồng và cả bác, chú, cô, cậu, dì của bản thân, của vợ hoặc chồng.

Vậy ý kiến nào đúng?

Hoàng Xuân Tình

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng

Trả lời: Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương tại mục 2.4, điểm a hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người vào Đảng ghi rõ: “Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch...”.

Và, tại điểm b, khoản 24, về hoàn cảnh gia đình của người vào Đảng cũng hướng dẫn khai rõ họ, tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của những người như sau: ông, bà nội ngoại; cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng); anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng).

Theo nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương như trên thì ý kiến thứ nhất là đúng.

Hỏi: Là một chủ tịch hội phụ nữ xã có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao với công việc; suốt từ năm 2005 đến 2010, năm nào chị cũng được cấp trên tặng giấy khen và tỉnh hội phụ nữ tặng bằng khen. Chị được chi bộ, đảng bộ bồi dưỡng và làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xét kết nạp vào Đảng. Nhưng cấp có thẩm quyền không chuẩn y chỉ vì chị có em gái bị dụ dỗ bán ra nước ngoài.

Xin hỏi quy định của Trung ương về vấn đề này như thế nào?

Tải Sín Hoà

Si Ma Cai, Lào Cai

Trả lời: Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị tại khoản 2, Điều 2 về quan hệ gia đình đã quy định không kết nạp vào Đảng những người thân của người vào Đảng là cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng vi phạm 1 trong 7 điều cấm về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay (từ điểm 2.1 đến 2.7 thuộc khoản 2, Điều 2 của quy định này).

Với quy định trên, Trung ương không cấm kết nạp vào Đảng nếu người vào Đảng có em gái bị dụ dỗ bán ra nước ngoài.

Vì vậy, trường hợp nêu trên nếu không vì lý do nào khác ngoài việc có em gái bị kẻ xấu dụ dỗ rồi bán ra nước ngoài mà cấp có thẩm quyền không chuẩn y kết nạp quần chúng đó vào Đảng là chưa đúng với quy định của Trung ương.

Hỏi: Một đảng viên là công chức tư pháp-hộ tịch xã không được chi bộ và đảng uỷ đương nhiệm giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015. Nhưng tại đại hội đảng bộ xã, đồng chí đó được nhiều đại biểu đề cử để bầu vào cấp uỷ khoá mới. Đoàn chủ tịch đại hội đã gặp và vận động đồng chí này rút khỏi danh sách bầu cử nhưng đồng chí đó không rút và đã được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới. Sau đại hội, chi bộ đã họp kiểm điểm đồng chí này để rút kinh nghiệm. Trong chi bộ có 2 loại ý kiến khác nhau về việc này:

Loại ý kiến thứ nhất: Đa số đảng viên cho rằng, đồng chí đó không rút khỏi danh sách đề cử là vi phạm quy định của Đảng. Vì chi bộ và đảng uỷ đương nhiệm không giới thiệu đồng chí đó tham gia cấp uỷ khoá mới.

Loại ý kiến thứ hai: Xét về quyền ứng cử, đề cử của đảng viên theo Quyết định số 220-QĐ/TW của Trung ương thì đồng chí đó không vi phạm quy định của Đảng và không phải kiểm điểm rút kinh nghiệm ở chi bộ.

Vậy ý kiến nào đúng?

Bùi Đức Toàn

Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7, Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị “Về những điều đảng viên không được làm” thì chỉ khi bầu các chức danh của cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội thì đảng viên, cấp uỷ viên không được tự ứng cử, tự nhận đề cử khi chưa được các tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu.

Quy định trên không áp dụng đối với việc bầu cử trong Đảng. Bầu cử trong Đảng phải theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Điều lệ Đảng hiện hành quy định: “Đảng viên có quyền: ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng” (khoản 2, Điều 2).

Cũng về vấn đề này, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 220-QĐ/TW ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị còn quy định cụ thể như sau: “Tất cả đảng viên chính thức đều có quyền ứng cử để được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp, dù đảng viên đó là đại biểu hay không là đại biểu” (khoản 1, Điều 4).

Tại khoản 1 và 2, Điều 5 Quy chế này cũng quy định: “ở đại hội đảng viên: Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, hoặc để được bầu vào cấp uỷ cấp mình.

Ở đại hội đại biểu: Chỉ đại biểu chính thức mới có quyền đề cử những đảng viên là đại biểu và những đảng viên không phải là đại biểu của đại hội đảng bộ cấp mình tham gia cấp uỷ...”.

Căn cứ vào những quy định trên, loại ý kiến thứ hai là đúng. Đồng chí đảng viên đó tuy không được chi bộ và cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới, nhưng được đại biểu đại hội đề cử; đồng chí không rút khỏi danh sách bầu cử và đã được đại hội bầu vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 là đúng với các quy định về bầu cử trong Đảng.

Việc chi uỷ, chi bộ đưa đồng chí đó ra kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã tự nhận đề cử, không rút khỏi danh sách bầu cử là vi phạm quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên trong đại hội, trái với quy định của Trung ương về bầu cử trong Đảng.

Hỏi: Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương chỉ hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ (chi bộ, đảng bộ), không thấy hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Vậy hằng năm các chi bộ trực thuộc đảng uỷ có phải đánh giá, phân loại chất lượng theo 4 mức (trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ yếu kém) như phân loại TCCSĐ hay chỉ phân loại đảng viên mà không phải phân loại tổ chức đảng?

kieuthuy123@gmail.com

Trả lời: Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương tại điểm 4 (4.1) hướng dẫn một trong những tiêu chí để được xếp loại TCCSĐ trong sạch, vững mạnh phải có “tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; có số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh từ 80% trở lên, không có chi bộ yếu kém, các chi bộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên”.

Điểm 17 (17.2), Điều 34, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về khen thưởng tổ chức đảng cũng nêu rõ: “Đảng uỷ cơ sở xét tặng giấy khen cho những chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm... Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là chi bộ được đảng uỷ cơ sở xem xét, công nhận khi đánh giá chất lượng chi bộ trong năm”.

Như vậy, hằng năm muốn đánh giá, phân loại chất lượng các đảng bộ cơ sở chính xác theo nội dung Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thì trước hết phải phân tích, đánh giá, phân loại chính xác chất lượng hoạt động lãnh đạo của từng chi bộ trực thuộc.

Hỏi: Chi bộ tôi có 1 quần chúng cảm tình đảng hiện đang làm công ăn lương cho một công ty có 100% vốn nước ngoài, là hội viên hội cựu chiến binh và là khu trưởng một khu dân cư trong phường. Gia đình theo đạo Thiên Chúa (quê ở An Lão, Hải Phòng), di cư vào Nam từ 1954. Trong lý lịch, quần chúng tự khai có bố đi lính cho Pháp. Chi bộ đã tiến hành thẩm tra, được Công an và Ban Tổ chức Huyện uỷ An Lão (Hải Phòng) xác định: Không có hồ sơ, tài liệu nào tại An Lão chứng minh bố của người vào Đảng đã đi lính cho Pháp.

Xin hỏi:

Việc xác minh, kết luận của Công an và Ban Tổ chức Huyện ủy An Lão như vậy là chưa khớp với người xin vào Đảng tự khai trong lý lịch (có bố đẻ đi lính cho Pháp). Vậy phải làm thế nào?

Đào Ngọc Anh

Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu

Trả lời: Trường hợp nêu trên, chi bộ cần yêu cầu người xin vào Đảng trình bầy rõ khi tự khai trong lý lịch có bố đẻ đi lính cho Pháp là dựa vào căn cứ nào; hoặc thẩm tra trực tiếp từ người bố (nếu còn sống) của người vào Đảng để làm rõ ông có đi lính cho Pháp không, thời gian bao lâu, ở đâu, làm đến chức gì?


Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng chính là dịp để mỗi cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu và cơ quan tham mưu công tác cán bộ cụ thể hóa tư tưởng, chỉ dẫn của Người vào việc lựa chọn đúng cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy khóa mới, để không “có tội với Đảng, có tội với đồng bào”. Đây là cách thiết thực nhất kỷ niệm Ngày sinh của Người.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí CD: