Hộp thư cộng tác viên ( 16/06/2020)

Trong tháng 4-2020, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận được tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và các bạn: Trần Thị Phúc An, Ngô Phương Anh, Nguyễn Quang Bình, Trần Văn Cao, Vũ Thành Chung, Đặng Văn Cường, Đào Văn Đệ, Phan Thanh Giản, Chu Thị Hảo, Nguyễn Hào Hiệp, Phạm Ngọc Hòa, Nguyễn Thanh Hoàng, Bùi Thị Ánh Hồng, Phạm Công Huấn, Nguyễn Văn Hùng, Hồng Liên, Nguyễn Bình Minh, Phùng Văn Mùi, Phan Minh Quảng, Hà Sơn, Hà Trọng Sức, Bá Tài, Khổng Văn Thắng, Trần Thắng, Nguyễn Văn Thanh, Chu Khoan Thiện, Trần Minh Tố, Hà Tuấn, Mai Mộng Tưởng… Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 6-2020 với chủ đề: Đại hội điểm đảng bộ cấp huyện và tương đương; Tổ chức cơ sở đảng; 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa chỉ: toasoan@xaydungdang.vn. Tiêu đề thư điện tử và tên file gửi kèm đề nghị dùng tiếng Việt không dấu để tiện khai thác, sử dụng.


Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: