Kon Tum tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở ( 16/06/2020)

        

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, đến nay Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã có 5 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư và 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội điểm thành công.

Kết quả nổi bật

Điểm nổi bật tại các đại hội lần này là những đơn vị được chọn tiến hành đại hội điểm đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nhân sự, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tất cả các chi bộ, đảng bộ đều chuẩn bị chu đáo trong việc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, thể hiện tinh thần quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đánh giá rõ kết quả đạt được, chỉ ra được hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đi sâu vào thực chất, bớt tính hình thức. Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của nhiệm kỳ mới đưa ra thảo luận tại đại hội được đánh giá phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, chỉ rõ trách nhiệm, nguyên nhân, bài học và đề ra được hướng khắc phục.

Thành ủy Kon Tum là đơn vị đầu tiên chỉ đạo triển khai, tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại 4 đảng bộ và 1 chi bộ, trong đó, Đảng bộ xã Hòa Bình là đơn vị tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng chí Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, các TCCSĐ được chọn tổ chức đại hội điểm lần này đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đúng kế hoạch. Việc điều hành, tổ chức đại hội hầu hết đều diễn ra trôi chảy, không phát sinh các vấn đề ngoài dự kiến. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Công tác bầu cử tại đại hội và hội nghị BCH lần thứ nhất theo đúng quy trình; nhân sự trúng cử BCH, BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới cơ bản đúng dự kiến, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Đồng chí Y Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri, huyện vùng sâu Tu Mơ Rông, một trong ba đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm phấn khởi cho biết, Đại hội Đảng bộ xã Măng Ri đã thành công. Với sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của các cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đồng chí Nghe Minh Hồng, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên để kịp thời hướng dẫn đại hội cấp mình bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, đúng nguyên tắc, quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Đào cho biết, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp nhân dân trong xã, nhiệm kỳ qua Ia Tơi đã vượt qua khó khăn của một xã biên giới vùng sâu mới được thành lập, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, xã đã hình thành được vùng chuyên canh cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, một số giống cây ăn quả đưa vào trồng bước đầu có hiệu quả; nuôi trồng thủy sản được định hướng và ngày càng phát triển; hình thành một số mô hình sản xuất - kinh doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm; cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng diện tích trồng cây lâu năm như cà phê, cao su. Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay trên 31% đường thôn, điểm dân cư đã được bê tông hóa, trên 70% đường trục chính nội đồng bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm; 98% hộ được sử dụng điện thường xuyên; cơ sở vật chất dành cho giáo dục đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai khẳng định, đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện, từ đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Theo đánh giá của đồng chí Bùi Đoàn Khương, Phó Bí thư Huyện ủy Kon Plông, BTV Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn các TCCSĐ thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy Kon Tum. Các khâu chuẩn bị được bảo đảm theo đúng yêu cầu nội dung và tiến độ. Đến 15-3-2020, 140 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở và 4 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức đại hội thành công. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo cả trước, trong và sau đại hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, là ngày hội của toàn Đảng bộ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Huyện ủy Đăk Glei đã và đang tích cực chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đảng bộ huyện hiện có 54 TCCSĐ với gần 2.500 đảng viên. Thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã được BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Theo đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei, để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở và toàn thể đảng viên Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 142-KH/HU của Huyện ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Huyện ủy Đăk Glei chọn Đảng bộ xã Đăk Pek thuộc loại hình TCCSĐ xã, thị trấn tổ chức đại hội điểm của tỉnh và huyện, chọn Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc loại hình cơ quan hành chính làm điểm tổ chức đại hội của cấp huyện. Đồng chí Phạm Văn Phụ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, quán triệt chỉ đạo của cấp trên, đảng ủy xã đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các kế hoạch liên quan đến nội dung, nhân sự và các bước tổ chức đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ xã được chuẩn bị kỹ lưỡng đến lần thứ 3. Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo rà soát quy hoạch, lấy ý kiến tham gia của các cấp, ngành; nhất là khi rà soát nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới để bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn.

Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum là một trong 5 TCCSĐ được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Kim Chiến trúng cử Bí thư Đảng ủy với 100% số phiếu. Đồng chí Bùi Thái Trọng, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, đại hội trực tiếp bầu bí thư dân chủ hơn nhiều so với chỉ bầu BCH, rồi BCH bầu bí thư. Người đứng đầu cấp ủy do chính đảng viên trong đảng bộ trực tiếp lựa chọn, bầu ra, đó chính là một hình thức mở rộng dân chủ trong Đảng. Người trúng cử không chỉ tự hào khi được toàn thể đại hội tín nhiệm lựa chọn mình mà bản thân còn thấy trách nhiệm nặng nề hơn, đó là trách nhiệm trước đại hội chứ không chỉ trước cấp ủy.

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình theo đúng kế hoạch. Đề nghị các cấp, các ngành, cấp ủy viên các cấp nêu cao trách nhiệm, tập trung cho công tác chuẩn bị và phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời tập trung lãnh đạo địa phương, đơn vị mình nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, xem đây là công việc trọng tâm, thiết thực để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng trong dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội XIII của Đảng. Trước hết, khi xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ba là, đại hội đảng bộ các cấp phải chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả với tinh thần tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn.

Bốn là, tổ chức thật tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Đây là dịp để phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động. Những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng phải được trân trọng chắt lọc, tiếp thu. Đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau phải phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu, đạt được sự đồng thuận cao.

Năm là, công tác nhân sự phải bảo đảm đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, là đại diện tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín của tập thể; đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.


NGUYỄN THANH HẢI
Các bài trước
Tác giả : MẠNH ĐỨC. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: