Để tổ chức thành công đại hội ( 16/06/2020)

     

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị để các đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nâng cao trách nhiệm đảng viên, từ đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng cũng như trong chấp hành pháp luật của Nhà nước. Đến nay, nhiều chi bộ và đảng bộ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ.

Sự chủ động của cấp ủy

Kết quả đại hội ở nhiều chi bộ, đảng bộ thời gian qua cho thấy, để đại hội thành công và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị với toàn thể đảng viên, cấp ủy phải hết sức chủ động, linh hoạt, có sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự, văn kiện, nội dung thảo luận, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự là công việc đòi hỏi trách nhiệm cao của đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trước khi tiến hành đại hội. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị đã xác định rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên và chỉ rõ: “Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”…

Thực hiện nghiêm các yêu cầu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu và nội dung cụ thể. Về vấn đề này, Thượng tá Trần Thanh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng) cho biết: Việc chuẩn bị nhân sự trước đại hội gắn với công tác cán bộ và phải được tiến hành cụ thể, tỷ mỉ từ trước khi tổ chức đại hội nhiều tháng. Theo đó, nhân sự cấp ủy phải đạt các tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, khả năng vận động quần chúng. Bên cạnh đó, phải có năng lực chuyên môn và khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, quản lý cán bộ, chiến sỹ và nằm trong độ tuổi quy hoạch hoặc theo quy định của Quân ủy Trung ương. “Việc quy hoạch này phải báo cáo, thống nhất chặt chẽ trong thường vụ và cấp ủy, thể hiện tinh thần dân chủ, đúng với quy định của Đảng”, Thượng tá Trần Thanh Khôi nhấn mạnh.

Thực tế, theo dõi đại hội ở các đảng bộ, nhiều nơi đã tiến hành chọn từ một đến hai loại hình TCCSĐ để tổ chức đại hội điểm sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng. Một trong những vấn đề được chú trọng nhiều nhất trong đại hội điểm ở các đảng bộ lần này đó là việc chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy theo quy trình trong Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và chuẩn bị báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa trước. Nội dung báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ trình đại hội được dự thảo kỹ lưỡng, xin ý kiến đóng góp trong các đại hội chi bộ diễn ra trước đó và được tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung phù hợp.

Trao đổi về vai trò của cấp ủy trong tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ, Trung tá Ngô Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn Tập huấn - bổ túc, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm: Trong quá trình chuẩn bị đại hội, nếu cấp ủy không chủ động phân công đảng ủy viên phụ trách từng đầu việc thì kết quả tổ chức đại hội không được như mong muốn. Nhưng nếu phân công mà không đôn đốc, không sát sao kiểm tra thì cũng khó đạt tiến độ, mục đích, chất lượng công việc đã đề ra.

Tính đến đầu tháng 3-2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 30/88 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm. Có 6 đơn vị đã tổ chức xong đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở là các quận, huyện: Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì, Ứng Hòa, Mỹ Đức và Hoài Đức. Từ thực tế thành công của Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Phúc (đại hội điểm của Đảng bộ quận Ba Đình, TP. Hà Nội), trong cuộc họp rút kinh nghiệm, các đại biểu đã nhấn mạnh, có nhiều nguyên nhân để đại hội thành công, trong đó việc bám sát định hướng của tổ công tác, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội của BTV Quận ủy Ba Đình là rất quan trọng. Quá trình thực hiện cần tổ chức tốt hoạt động của 3 tiểu ban, thường xuyên rà soát, kiểm đếm đầu việc để bảo đảm tiến độ.

Điều hành của đoàn chủ tịch quyết định không khí của đại hội

Đại hội điểm của một số đơn vị trong lực lượng vũ trang và nhiều địa phương cho thấy, việc điều hành đại hội của đoàn chủ tịch rất quan trọng, ảnh hưởng đến không khí và mức độ thành công của đại hội. Trên thực tế, việc xây dựng “kịch bản” đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn chủ tịch. Tuy nhiên, khi tổ chức đại hội, nhiều thành viên điều hành chưa chuẩn xác, có phần lúng túng, câu từ chưa rõ ràng, khúc triết, không gắn với nhiệm vụ lãnh đạo, thậm chí có khi thiên về lý giải và trình bày. Điều này khiến thời gian cho phép trong một tiểu mục bị thay đổi, từ đó dẫn đến lịch trình trong bố cục chung của đại hội phải điều chỉnh. Cá biệt, có trường hợp đọc nguyên văn bản chuẩn bị gây ra sự nhàm chán trong đại hội.

Kinh nghiệm thành công của đại hội Đảng bộ xã Đức Giang - đại hội điểm cấp xã của Đảng bộ huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội: Để đại hội có sức sống thì các khâu diễn ra trong đại hội phải được tiến hành liền mạch, có điểm nhấn. Điều hành của đoàn chủ tịch cần linh hoạt, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng, khớp thời gian. Chương trình đại hội thông qua một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Bảo đảm quy trình 5 bước trong công tác nhân sự Trung ương quy định.

Để điều hành mang lại không khí cho đại hội, theo Thượng tá Trần Thanh Khôi, các thành viên trong đoàn chủ tịch phải nắm chắc nội dung, thoát ly tài liệu đã chuẩn bị và chỉ nói những gì cần thiết, không nói ngoài nội dung đã chuẩn bị. Bên cạnh đó, đoàn chủ tịch cũng cần có phương án với những ý kiến trái chiều trong phân tích, đánh giá kết quả lãnh đạo hoặc những ý kiến đề xuất chủ trương, chỉ tiêu khác với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội mà cấp ủy đã xây dựng. Việc xử lý có hiệu quả các tình huống như vậy sẽ tăng thêm thành công của đại hội, tạo không khí tranh luận sôi nổi, dân chủ.

Trung tá Ngô Thanh Sơn chia sẻ: Việc điều hành công tác kiểm phiếu trong bầu cử ở đại hội không phức tạp nhưng chiếm khá nhiều thời gian và dễ gây lộn xộn do có nhiều túc mục mà có khi đoàn chủ tịch và tổ kiểm phiếu chưa trao đổi để thống nhất với nhau. Tránh không để xảy ra những tình huống “không mong muốn”, các cấp ủy nên chọn những đồng chí hoạt ngôn, nắm chắc quy trình bỏ phiếu, làm chủ được tình huống vào tổ kiểm phiếu; đồng thời dành thời gian trao đổi thống nhất phương pháp triển khai giữa đoàn chủ tịch và tổ kiểm phiếu, tập huấn về quy trình và điều hành công việc kiểm phiếu.

Trong nhiều đại hội điểm, để tạo không khí sôi nổi, nhiều cấp ủy đã chỉ đạo đoàn thanh niên và hội phụ nữ phối hợp xây dựng đội văn nghệ xung kích, biểu diễn trong khi đại hội giải lao. Việc này đã tạo được không khí và điểm nhấn cho đại hội nhưng không nhiều. Có nơi, cấp ủy chuẩn bị những phóng sự truyền hình dài từ 15 đến 20 phút, hay dùng phương phương pháp trình chiếu powerpoint để minh chứng cho kết quả lãnh đạo của đảng bộ... Tuy nhiên, do chưa đầu tư và tính chuyên nghiệp không cao nên chất lượng tuyên truyền này chưa tạo hiệu ứng như mong muốn.

Xác định rõ chủ trương lãnh đạo của nhiệm kỳ

Xác định chủ trương lãnh đạo trong nhiệm kỳ và đề ra các chỉ tiêu cũng như nhóm giải pháp để thực hiện là vấn đề mà nhiều đại hội làm khá tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng có đại hội thực hiện chưa hiệu quả, nội dung còn chung chung và chất lượng thấp. Thậm chí, có nơi do đặc thù nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các năm giống nhau nên khi chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội có cấp ủy chỉ sửa chữa văn bản cho phù hợp về thời gian, chưa xác định vấn đề nổi cộm, cần quan tâm giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương

Khảo sát từ thực tế tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở cho thấy, việc chuẩn bị văn kiện trình đại hội kỹ lưỡng, công phu đã đóng góp đáng kể vào thành công của đại hội. Theo báo cáo của Thành ủy Thái Bình, trong tổ chức đại hội điểm ở Đảng bộ phường Trần Lãm, dự thảo báo cáo của cấp ủy tiến hành công phu và được lấy ý kiến, chỉnh sửa 2 lần. Nội dung phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh đến tiêu chí xây dựng địa phương văn minh đặt trong mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội - văn hóa. Dự thảo cũng xác định rõ các giải pháp trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, coi đây là cơ sở lãnh đạo các mặt công tác của địa phương đạt hiệu quả. Chủ trương đó tạo được sự nhất trí, tán thành của đại hội.

Trước vấn đề làm rõ trách nhiệm của cấp ủy trong xây dựng dự thảo văn kiện, Thượng tá Trần Thanh Khôi cho rằng, trong văn kiện đại hội, ở phần phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 cần xác định rõ chủ trương trên các mặt công tác, trong đó chủ trương bao trùm nhất là lãnh đạo đơn vị có sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Từ đó xác định các chỉ tiêu trong những nhiệm vụ khác thông qua chỉ tiêu cơ bản. Trong phần công tác xây dựng Đảng cần làm rõ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhấn mạnh các nhóm giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu của nhiệm kỳ trước, đặc biệt là vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp.

Công tác chuẩn bị đại hội hết sức quan trọng, là tiền đề để tổ chức thành công đại hội và phải được làm kỹ lưỡng, bài bản. Kinh nghiệm cho thấy, việc phát huy vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy trong xây dựng kế hoạch, kiểm tra và tổ chức đại hội điểm trước khi nhân rộng có nghĩa hết sức quan trọng.


MẠNH ĐỨC
Các bài tiếp
Tác giả : NGUYỄN THANH HẢI. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: