Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hòa Bình ( 16/06/2020)

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU ngày 2-6-2014 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình đánh giá: Chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp. Tính lãnh đạo, giáo dục, tinh thần tự phê bình và phê bình trong SHCB ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng… Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực của các cấp ủy đảng tỉnh Hòa Bình khi tiến hành một loạt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ...

Quyết liệt, cụ thể, kịp thời trong chỉ đạo

 Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Hòa Bình cho thấy rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời của Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng SHCB trong toàn Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, việc thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 29-5-2008 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị 31-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi bộ đã mang lại nhiều kết quả nổi bật trong nâng cao chất lượng SHCB ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Quy định số 31-QĐi/TU ngày 14-12-2018 của BTV Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng SHCB trong Đảng bộ tỉnh; Quy định số 32-QĐi/TU ngày 17-12-2018 của BTV Tỉnh ủy về việc dự SHCB của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh và nhiều văn bản khác ban hành gần đây đã khẳng định: Nâng cao chất lượng SHCB là mối quan tâm thường xuyên, thể hiện sự quyết liệt, sát sao của cấp ủy các cấp trong tỉnh.

Đề cao vai trò cấp ủy    

Quy định số 32-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò quan trọng của cấp ủy các cấp trong việc nâng cao chất lượng SHCB. Để tăng cường bám, nắm cơ sở, từ đó đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công về dự SHCB cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách tối thiểu 2 lần/năm. Tương tự, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BTV các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tối thiểu 3 lần/năm; các ủy viên BCH đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, ủy viên BTV cấp ủy cơ sở tối thiểu 4 lần/năm; ủy viên BCH các đảng bộ cơ sở tối thiểu 6 lần/năm. Thực hiện nghiêm quy định này đã khắc phục tình trạng sinh hoạt theo kiểu hình thức, góp phần tạo chuyển biến trong SHCB ở nhiều chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Việc tăng cường cấp ủy cấp trên về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa tỉnh, huyện và cơ sở, mà còn tạo động lực lớn cho người dân trong nhiều phong trào bằng cách giới thiệu những kinh nghiệm hay, những cách làm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 43 chi, đảng bộ cơ sở, 287 chi bộ trực thuộc với 6.457 đảng viên. Việc phân công các đồng chí ủy viên BTV huyện uỷ làm trưởng vùng dự họp BCH đảng bộ các xã, thị trấn; cấp uỷ viên huyện phụ trách vùng và cơ quan, cán bộ phụ trách xã, thị trấn trực tiếp về dự SHCB ở xã, thị trấn và cơ quan nơi mình phụ trách đã được huyện thực hiện từ năm 2016. Thông qua dự SHCB, các đồng chí ủy viên cấp huyện có điều kiện hướng về cơ sở, sát cơ sở, gần dân hơn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm quy trình, nội dung sinh hoạt theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Việc tham mưu với cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng bộ cũng nhờ vậy mà kịp thời, sâu sát hơn.

Để nâng cao chất lượng SHCB, Đảng ủy xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc đảng ủy viên được phân công phụ trách về dự SHCB để hướng dẫn cách thức, quy trình tổ chức sinh hoạt theo quy định. Cán bộ cấp ủy cấp trên phụ trách cơ sở thường xuyên gợi mở, góp ý cho các chi ủy trong lựa chọn vấn đề cần thảo luận phù hợp với tình hình thực tế của từng xóm. Nhờ đó đã khắc phục tình trạng SHCB chung chung, hình thức, thiếu trọng tâm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 95%.

Nâng cao năng lực đội ngũ chi ủy viên

Xác định đội ngũ cấp ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ nên công tác xây dựng đội ngũ chi ủy viên luôn được các cấp ủy quan tâm. Hòa Bình chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, nhất là những đồng chí mới tham gia chi ủy lần đầu. Trong 5 năm (2014-2019), các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 208 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy chi bộ với 9.305 lượt tham dự. So với năm 2014, cơ cấu, chất lượng đội ngũ chi ủy viên ngày càng được nâng lên: Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 10,53%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên tăng 21,57%.

Từ chủ trương chung của Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương đã triển khai ở đảng bộ mình bằng các cách làm cụ thể. Các huyện Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc đã mời báo cáo viên các cơ quan cấp trên về trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy các chi bộ theo lĩnh vực công tác của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ban, đơn vị chức năng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy. Đảng bộ tỉnh đã phát động và tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng SHCB và biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng điều hành, xử lý tình huống cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ.

Đổi mới nội dung sinh hoạt   

Năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình đã biên soạn, ban hành 5 loại mẫu sổ sách dùng cho đảng ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đó là: Sổ ghi biên bản họp đảng uỷ cơ sở, sổ dự thảo nội dung sinh hoạt chi bộ, sổ ghi biên bản họp chi bộ, sổ danh sách đảng viên, sổ truyền thống của chi bộ. Năm 2014, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 7 loại hình chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU về nội dung SHCB trong các loại hình chi bộ... Nhờ sự chỉ đạo thường xuyên và đồng bộ từ cấp ủy cấp tỉnh, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đều có chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức.

Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện mô hình sinh hoạt đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ trì đơn vị với cán bộ, đảng viên. Mô hình này được Thường vụ Đảng ủy Quân khu III đánh giá cao. Một số chi bộ thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các di tích lịch sử về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy phân công mỗi đảng viên chuẩn bị một chuyên đề cụ thể báo cáo trong các kỳ SHCB; phân công đảng viên kể chuyện về Bác. Đảng ủy xã Mông Hóa (TP. Hòa Bình) hướng dẫn các chi bộ đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng cơ quan văn hóa, làng văn hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nông thôn mới… Nội dung sinh hoạt thiết thực, phong phú nên tỷ lệ đảng viên tham gia SHCB đạt trên 95%, có nhiều ý kiến, góp ý, đề xuất có hiệu quả. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ xã không có chi bộ yếu kém. Ở Đảng bộ xã Hùng Sơn (Kim Bôi), ngoài việc duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý với nội dung sát thực tế, gắn với các vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Năm 2019, tỷ lệ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ đạt trên 70%; các chuyên đề gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ chiếm 20%; các chuyên đề khác gần 10%. Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức SHCB, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, dân chủ với nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên, tránh tình trạng “độc diễn” của bí thư chi bộ. Cách làm của Đảng bộ xã Mông Hóa, Đảng bộ xã Hùng Sơn được nhiều đảng bộ xã, thị trấn trong tỉnh áp dụng.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo ở nhiều địa phương trong tỉnh được biết: Việc sáp nhập các đơn vị hành chính từ thôn đến xã, huyện ở Hòa Bình được thực hiện khá sớm, đặc biệt sáp nhập thôn, xóm được thực hiện trước khi có đề án của Trung ương. Nội dung về sáp nhập đơn vị hành chính được thảo luận rất nhiều tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn. Mọi băn khoăn, thắc mắc được bàn bạc, thảo luận, giải đáp ngay trong SHCB và đưa vào nghị quyết khi đã có sự thống nhất của cả chi bộ. Từ sự đồng thuận trong chi bộ, các đảng viên được phân công nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bởi vậy, việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính ở Hòa Bình có nhiều thuận lợi hơn một số địa phương khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Bí thư chi bộ Đoàn Kết (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) cho biết: Đoàn Kết là khu trung tâm của thị trấn, chi bộ có 58 đảng viên. SHCB rất nghiêm túc, đều đặn vào 14 giờ ngày 5 hằng tháng, đảng viên tự giác đến SHCB. Với những đảng viên cao tuổi, sức yếu không ghi chép được nội dung cuộc họp hoặc không dự họp, chi bộ trích đảng phí để phô-tô tài liệu liên quan gửi cho các đồng chí này. Thời gian qua có nhiều nội dung liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính của địa phương đều được truyền tải đầy đủ đến các đảng viên trong chi bộ. Nhờ cách làm này, những nghị quyết của chi bộ luôn nhận được sự đồng thuận cao.

Nhiều chi bộ khu dân cư ở Hòa Bình đã tổ chức một số cuộc họp với thành phần mở rộng, mời trưởng, phó xóm, trưởng các chi hội, đoàn thể hoặc một số gia đình tiêu biểu đến dự họp để bàn về những công việc quan trọng có liên quan như: hiến đất làm đường bê tông, phòng, chống tảo hôn, sinh con thứ 3… Cách làm này đã phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh của tập thể, tạo sự đoàn kết ở cơ sở.

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, bằng nhiều cách làm cụ thể của từng địa phương, đơn vị, chất lượng SHCB ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã được nâng lên rõ rệt. Từ đó góp phần quan trọng củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo đà để Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.


Phan Nam
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Diệp Chi. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 16/06/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Phạm Giang. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: