Bến Tre tạo sức bật mới cho chi bộ ấp, khu phố ( 16/06/2020)

              

Ngày 22-2-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về “Tiêu chí xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD)”, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-4-2016 của Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua gần 3 năm triển khai, một số chi bộ đã hoàn thành hàng loạt tiêu chí khắt khe để về đích.

Tiêu chí cao

Tỉnh Bến Tre có 9 huyện, thành phố; 164 xã, phường, thị trấn; 986 ấp, khu phố. Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 962 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 10 đảng bộ bộ phận; 2.781 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; hơn 53.600 đảng viên. Trong Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU quy định chi bộ ấp, khu phố TSVMTD phải đạt TSVM tiêu biểu 2 năm liên tục trở lên (đánh giá, phân loại theo hướng dẫn của tỉnh). Hằng năm, chi bộ thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Chi ủy có quy chế làm việc cụ thể. 100% đảng viên trong chi bộ được phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực, tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình; có văn bản cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên biết làm giàu và cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của chi bộ. 100% cán bộ, đảng viên và gia đình, hộ dân trong ấp, khu phố đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước khi thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong ấp, khu phố có ít nhất 1 mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng bền vững; không có đảng viên là chủ hộ nghèo; trong năm không phát sinh hộ nghèo, xóa dần hộ nghèo, cận nghèo theo hướng bền vững. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản được củng cố, kiện toàn, đủ số lượng và duy trì họp thường xuyên, hằng năm được đánh giá mạnh trở lên. Địa bàn không xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng; không có tụ điểm, băng nhóm, đá gà, cờ bạc, trộm cắp; không phát sinh người nghiện ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; quản lý tốt đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; có mô hình an ninh trật tự hiệu quả. Bí thư chi bộ gương mẫu, biết làm giàu cho mình và có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng...

Về quy trình xét và đề nghị công nhận, sau khi chi bộ ấp, khu phố được cấp ủy cấp trên công nhận TSVM tiêu biểu, đảng ủy xã, phường, thị trấn hướng dẫn chi ủy, chi bộ căn cứ vào các tiêu chí chi bộ TSVMTD xây dựng dự thảo báo cáo thẩm định, trình bày tại cuộc họp chi bộ mở rộng để thảo luận, thống nhất nội dung và hoàn thành báo cáo tự thẩm định. Nếu thỏa mãn các điều kiện trên thì đề nghị cấp trên xét, công nhận chi bộ TSVMTD. Đối với đảng ủy xã, phường, thị trấn, sau khi nhận được đề nghị của chi bộ trực thuộc, thành lập tổ công tác để thẩm định, báo cáo kết quả với BCH đảng bộ, nếu thống nhất thì đề nghị với cấp huyện. Đối với cấp huyện, thường trực cấp ủy chỉ đạo các ban thẩm định, nếu đạt yêu cầu thì thông báo cho đảng ủy cơ sở ra quyết định công nhận chi bộ trực thuộc TSVMTD.

Hầu hết đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đều cho rằng xây dựng mô hình chi bộ ấp, khu phố TSVMTD để phát huy cao độ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ TSVM tiêu biểu là cần thiết. Tuy nhiên, do tiêu chí cao nên Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn mỗi xã, phường, thị trấn lựa chọn 1 chi bộ tiêu biểu để đăng ký thực hiện.

Nhân tố mới

Với 39 đảng viên (hơn 40% là đảng viên trẻ), Chi bộ ấp Cầu Vỹ (xã Mỹ Chánh, huyện Giồng Trôm) là đơn vị đầu tiên của tỉnh được công nhận chi bộ TSVMTD. Chi bộ được Đảng ủy xã chọn đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ TSVMTD do có nhiều thành tích nổi bật: Chi bộ nhiều năm liền đạt TSVM, nội bộ đoàn kết, ấp dẫn đầu địa phương về xây dựng nông thôn mới...

Chi bộ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong chi bộ và nhân dân khi triển khai xây dựng chi bộ TSVMTD. Hằng tháng, đồng chí bí thư chi bộ và ban chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt luôn bảo đảm đúng thời gian, tỷ lệ đảng viên dự họp cao; những trường hợp vắng phải xác định rõ lý do. Bên cạnh đó, Chi bộ tăng cường phân công, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; những đảng viên không đảm nhận nhiệm vụ phải nêu rõ lý do để chi bộ xem xét. Hằng tháng, từng đảng viên phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc; nếu có vấn đề phát sinh, khó giải quyết phải báo cáo ngay để chi ủy cùng các đảng viên khác hỗ trợ. Chi ủy lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đảng viên và nhân dân, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, thiết thực để đưa ra chi bộ thảo luận. Do đó, nghị quyết của chi bộ luôn sát thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực.

Ấp Cầu Vỹ có 454 hộ với 1.887 nhân khẩu, 16 tổ nhân dân tự quản. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân trong ấp đã tập trung phát triển kinh tế. Cùng với việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng, phát triển đàn bò hơn 1.300 con, ấp đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình trồng nấm rơm, trồng rau màu, nuôi ếch… Chi bộ là hạt nhân chính trị, định hướng hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản trong ấp vận động nhân dân cùng các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh đóng góp xây mới 6 cây cầu, 1 tuyến đường bê-tông, đền thờ liệt sĩ khang trang... Ấp đã thành lập được đội dân phòng và được Công an huyện đánh giá là một trong những đội dân phòng hoạt động hiệu quả nhất. Hằng năm, Chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên từ nguồn tại chỗ. Chi bộ được Huyện ủy đánh giá là một trong những “Chi bộ kiểu mẫu nông thôn” hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Đặng Văn Lớp, Bí thư Chi bộ ấp Cầu Vỹ cho biết: “Nghị quyết của Chi bộ ấp luôn là định hướng để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và tạo được niềm tin trong nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt, với vai trò người chủ trì, tôi luôn gợi mở để đảng viên trao đổi, thảo luận một số giải pháp để khắc phục những yếu kém sát với tình hình thực tế của ấp. Sau đó, Chi bộ ra nghị quyết và phân công đảng viên phụ trách thực hiện...”.

Bí quyết thành công

Khảo sát tại 12 chi bộ ấp, khu phố thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh Bến Tre cho thấy, các đảng ủy xã, phường, thị trấn đã quan tâm và lựa chọn được chi bộ có khả năng triển khai thực hiện thành công mô hình. Cả 4 chi bộ ấp, khu phố thực hiện thành công mô hình đều có nhiều năm liền dẫn đầu các phong trào thi đua tại địa phương, sinh hoạt đảng chất lượng; các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đều có tinh thần trách nhiệm cao.

Ở các chi bộ TSVMTD, vai trò của bí thư chi bộ được thể hiện rõ. Đó là sự nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu và uy tín trước nhân dân. Các bí thư chi bộ đều nắm chắc chủ trương, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên. Khi triển khai, các đảng ủy và chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt trong nội bộ Đảng và quần chúng. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Việc triển khai chủ trương bí thư chi bộ là trưởng ấp, khu phố được tiến hành đồng thời, giúp các chi bộ triển khai các nhiệm vụ chính trị kịp thời và toàn diện hơn.

Các chi bộ đều có kế hoạch xây dựng chi bộ TSVMTD với lộ trình, giải pháp cụ thể. Các nghị quyết của chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và nguyện vọng của người dân. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên kịp thời, cụ thể, rõ ràng, bảo đảm triển khai các chủ trương của chi bộ đến từng hộ dân. Các chi bộ luôn chú ý phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, “Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững”... được chú trọng. Bên cạnh đó, các chi bộ đã đẩy mạnh phong trào phát triển lớp đảng viên “Đồng khởi mới”, kết nạp nhiều đảng viên trẻ. Việc lựa chọn mô hình để phát triển kinh tế theo hướng bền vững được các chi bộ quan tâm. Bên cạnh phát huy mô hình hiện có, các chi bộ tập trung lãnh đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để mở mang ngành nghề mới, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Đảng ủy các xã, phường đều thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm tăng cường lãnh đạo và hỗ trợ tối đa cho chi bộ ấp. Trong lãnh đạo thực hiện, các đồng chí bí thư đảng ủy luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, không để tồn đọng kéo dài, giúp chi bộ ấp thực hiện tốt các công việc. Đảng ủy các xã, phường đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện theo phương châm “tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau”, đồng thời bám sát các tiêu chí, điều kiện theo hướng dẫn của tỉnh để thẩm định đề nghị công nhận chi bộ TSVMTD; không chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, chủ trương phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” được triển khai đồng bộ. Nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện đã về dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ theo sự phân công, xây dựng kế hoạch, sắp xếp hợp lý, khoa học các công việc và tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả.


ĐINH THÀNH
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Diệp Chi. Đăng ngày: 16/06/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phạm Giang. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: