“Chống dịch như chống giặc” ( 30/04/2020)

    

Đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu. Việt Nam đang trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm. Bộ Chính trị kêu gọi toàn dân tăng cường phòng, chống dịch. Chúng ta đã thắng “giai đoạn đầu” nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 chỉ thắng khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

COVID-19 chỉ có thể được ngăn chặn, đẩy lùi khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu với tinh thần đã quyết liệt cần quyết liệt hơn nữa, đã chủ động cần khẩn trương, kiên trì và nhất quán: Chủ động ngăn ngừa, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, điều trị khỏi bệnh. 

COVID-19 chỉ có thể được ngăn chặn, đẩy lùi khi công tác tổ chức thực hiện đồng bộ với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Chúng ta cần chuẩn bị các phương án kịp thời và phù hợp, dự đoán khả năng xấu nhất có thể xảy ra để đưa ra phương án tốt nhất, cảnh giác cao độ nhưng không hoang mang, hoảng loạn.

COVID-19 chỉ có thể được ngăn chặn, đẩy lùi khi đảng viên, cán bộ thể hiện vị trí tiên phong trong cuộc chiến; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các “chiến sỹ áo trắng”, các nhà khoa học, các chiến sỹ Quân đội, Công an nhân dân là những chiến binh trên tuyến đầu chống dịch. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bởi đây là những người gần dân nhất, sẽ dễ dàng chủ động rà soát, khoanh vùng dập dịch giúp giảm thiểu gánh nặng cho tuyến trên, nâng cao năng lực cho tuyến dưới.

COVID-19 chỉ có thể được ngăn chặn khi có sự ủng hộ, tin tưởng, đồng lòng của người dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch, các khu dân cư thực sự trở thành những “pháo đài”. Truyền thông cần đi trước một bước cung cấp đầy đủ, kịp thời, minh bạch thông tin về dịch, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, chấp hành tốt những khuyến cáo của Bộ Y tế. Lịch sử Việt Nam cho thấy, mỗi khi có “giặc”, người dân lại đồng lòng, tương thân tương ái hơn bao giờ hết. Niềm tin từ những kết quả, hành động quyết liệt đậm tính nhân văn của Đảng, Chính phủ đã hội tụ được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc.

Phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay. Thắng lợi trong giai đoạn 1 thể hiện ý chí, sức mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhưng để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, giai đoạn tiếp theo cần sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương Đảng, Chính phủ với nhiều biện pháp toàn diện và triệt để, đoàn kết, trách nhiệm, trước hết là các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên.


Diệp Chi
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: