Khi cấp ủy, chính quyền và người dân có được tiếng nói chung ( 30/04/2020)

                              

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhiều cấp ủy đảng đã có cách làm sáng tạo. Việc tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe, kịp thời giải quyết bức xúc của người dân là một trong những giải pháp được nhiều cấp ủy triển khai. Đây còn là một giải pháp để góp phần đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ…

Tăng trách nhiệm, rõ hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Quyết định số 232-QĐ/TU ngày 9-6-2016 quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Sau hơn 2 năm, đến nay việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Ở cấp tỉnh, các cơ quan đã tổ chức được hơn 200 cuộc đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 451 cuộc đối thoại với nhân dân. Cấp huyện đã tổ chức trên 80 cuộc và cấp xã tổ chức được 546 cuộc. Sau đối thoại, Hòa Bình giải quyết được 86 đề xuất, kiến nghị; còn 2 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết. Thường trực Đảng uỷ thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thuỷ) còn phát phiếu lấy ý kiến đến các khu dân cư để khảo sát các vấn đề nhân dân quan tâm làm cơ sở xây dựng nội dung đối thoại.

Ở Thanh Hóa, theo Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, 100% các vụ việc phát sinh từ cơ sở đều được chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong tỉnh tổ chức đối thoại để giải quyết. Các vụ việc như người dân xã Hải Hà (Tĩnh Gia) tụ tập đông người, cản trở việc thi công Dự án Cảng công-ten-nơ Long Sơn và Cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 2; người dân xã Thiệu Công (Thiệu Hóa) khiếu kiện cán bộ UBND xã thu tiền hợp thức hóa đất ở cho các hộ dân sai quy định; người dân xã Xuân Trường (Thọ Xuân) khiếu nại các khoản thu bất hợp lý… đều được lãnh đạo UBND tỉnh tiếp, đối thoại và có những chỉ đạo giải quyết.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2200 ngày 25-5-2017 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo đó Quy chế quy định việc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện định kỳ hằng năm, cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo ý kiến kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của nhân dân. Chậm nhất 30 ngày làm việc sau khi có thông báo, các cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xem xét, giải quyết các vụ việc.

Trên thực tế, một số địa phương ở Hà Nội đã chủ động tổ chức đối thoại giữa bí thư, chủ tịch UBND với người dân (huyện Phúc Thọ, quận Bắc Từ Liêm) chứ không phải chờ đến có quy chế và xuất hiện “điểm nóng”. Bởi người đứng đầu nơi đây xác định: Mối liên hệ giữa cấp ủy và nhân dân tốt hay không chính từ những nguyện vọng chính đáng của người dân có được cấp ủy lắng nghe, giải quyết kịp thời hay không. Quận ủy Bắc Từ Liêm quy định các đơn vị liên quan tới những vấn đề người dân kiến nghị tại các hội nghị đối thoại phải trả lời cụ thể và ấn định thời gian giải quyết. Nội dung của cuộc đối thoại, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người dân phải được ghi rõ vào biên bản. Đây là căn cứ để lãnh đạo quận, MTTQ cùng các đoàn thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng “hậu đối thoại”. Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ ban hành quy chế quy định không chỉ tổ chức đối thoại thường kỳ, lãnh đạo huyện còn tổ chức đối thoại đột xuất với dân để giải quyết những vấn đề mới phát sinh; chủ tịch UBND xã tham gia đối thoại với dân cùng lãnh đạo huyện. Do vậy, chính quyền nắm bắt kịp thời tình hình, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Với huyện ngoại thành Hà Nội như Phúc Thọ, những bức xúc của người dân nơi đây liên quan chủ yếu đến đất đai. Hiện nay, về cơ bản các vi phạm đất đai trên địa bàn đều đã được xem xét giải quyết.  

Trước đây có tình trạng một số địa phương “lờ đi” việc đối thoại định kỳ, người đứng đầu cấp ủy cơ sở ngại đối thoại trực tiếp với người dân, phần vì không muốn va chạm, phần vì trình độ hạn chế. Tuy nhiên, khi có Quyết định số 2220, đối thoại đã trở thành nhiệm vụ bắt buộc. Đồng chí Bí thư Thành ủy hay Chủ tịch UBND thành phố đã gương mẫu, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với đại diện các tầng lớp nhân dân về những vấn đề nóng; chỉ đạo các đơn vị liên quan trả lời cụ thể, ấn định thời gian giải quyết dứt điểm các vấn đề người dân kiến nghị tại cuộc đối thoại nên được nhân dân đánh giá cao, tạo sự lan tỏa. Đến nay, nhiều quận, huyện tại Hà Nội còn coi tổ chức đối thoại là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận, giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do vậy, ngoài tổ chức đối thoại chung, một số địa phương còn chủ động lựa chọn việc khó, những vấn đề đang được người dân quan tâm để đối thoại. Như mới đây, quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại với người lao động và doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Từ tháng 3-2019 đến nay, đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có 4 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân. Cùng với lắng nghe ý kiến nhân dân, xem xét kết quả xử lý của các đồng chí đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị, đồng chí còn nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong công tác của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm trên một số lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách người có công, triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã... được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Hiện nay, Hà Tĩnh tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để trở thành một trong các địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, có đóng góp không nhỏ từ thành công của các cuộc đối thoại với nhân dân.

Đánh giá phẩm chất, sàng lọc cán bộ

Từ thực tế triển khai công tác đối thoại với nhân dân, có thể khẳng định, đối thoại với người dân là cơ hội thử thách năng lực, khẳng định phẩm chất của cán bộ. Cán bộ năng lực yếu, không giữ gìn, rèn luyện sẽ sợ đối thoại với dân vì buổi đối thoại có thể trở thành diễn đàn để dân phê bình, tố cáo cán bộ. Mỗi lần đối thoại là một lần “sát hạch”, “chấm điểm” công khai, minh bạch năng lực, trách nhiệm, uy tín, bản lĩnh và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức ở cơ sở. Bởi thế, đối thoại chính là dịp để nhân dân đề xuất, bày tỏ mong muốn, hiến kế và đây còn là kênh giám sát quan trọng, phát hiện, tố giác những cán bộ, đảng viên, công chức có những hành vi tiêu cực. Không ít trường hợp, ý kiến của người dân có tác dụng phục vụ công tác cán bộ. Đặc biệt, qua đối thoại, cán bộ cấp trên trực tiếp kiểm nghiệm được uy tín, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp dưới, những người đứng đầu tổ chức, địa phương, đơn vị.

Việc trao đổi thông tin hai chiều giúp mối quan hệ giữa cán bộ với nhân dân gần gũi, cởi mở hơn, từ đó tạo đồng thuận giải quyết vấn đề phát sinh tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền trau dồi các kỹ năng, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, xây dựng tác phong sâu sát thực tiễn, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp. Trước đây, phần lớn ý kiến của nhân dân đều được bày tỏ thông qua đại biểu HĐND, người dân ngại đề đạt trực tiếp, ngại đứng ra đề xuất, trong khi đó cán bộ, người đứng đầu ngại đứng ra trả lời, ngại chịu sự chất vấn. Nay, người dân hỏi, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trả lời, những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay tại hội nghị. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền hoặc cần kiểm tra, làm rõ, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền sẽ có những thông tin cần thiết và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết. Thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là tập trung giải quyết các kiến nghị sau đối thoại và thông báo kết quả đến người dân bằng văn bản hoặc qua hệ thống thông tin đại chúng sẽ giúp hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gần dân, do dân, vì dân. Đối thoại cũng tạo động lực thúc đẩy người cán bộ, đảng viên, công chức không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức, trách nhiệm, thái độ, phong cách làm việc của mình để đủ tầm đối thoại với dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong muốn của người dân.

Đồng chí Hoàng Tiến Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh, địa bàn có đất thu hồi thuộc phạm vi Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng) cho biết: Vốn kinh nghiệm công tác chuyên môn trước đây ở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã giúp ích rất nhiều cho tôi khi về địa phương công tác. Các thắc mắc, kiến nghị của bà con xung quanh vấn đề đất đai, tài nguyên, môi trường được đồng chí giải thích thấu đáo theo quy định, cơ chế, chính sách nên nhanh chóng giải tỏa bức xúc. Nhờ đó, nhiều vụ việc tồn đọng tại xã Xuân Trường đã được tháo gỡ. Từ một địa phương bộn bề khó khăn, cuối năm 2018 xã Xuân Trường đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối thoại với dân sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Khi mà những kiến nghị được lắng nghe, thấu hiểu và đồng thuận, những câu hỏi tìm được câu trả lời thỏa đáng, những bất cập được giải quyết nhanh chóng. Công khai và dân chủ, công việc tưởng chừng khó thực hiện lại trở nên dễ dàng hơn khi cả cấp ủy đảng, chính quyền và người dân có được tiếng nói chung thông qua đối thoại.


PHẠM GIANG
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : TS. Lê Quang Hoan - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Đăng Khoa. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Trần Xuân. Đăng ngày: 30/04/2020
Các bài tiếp
Tác giả : LƯU LY. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: