Lý luận - Thực tiễn
Niềm tin vào Đảng
7:52' 3/2/2013Có lẽ lịch sử thế giới chưa có một đảng cầm quyền nào có tuổi đời và bề dày lịch sử vinh quang như Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng chưa có một đảng nào vừa là người lãnh đạo, vừa là người “kề vai sát cánh” cùng dân tộc đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, làm nên những thiên hùng ca “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và trở thành niềm tự hào, sức mạnh, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam tự hào, tin tưởng và kỳ vọng: với bản lĩnh, trí tuệ của mình và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng tiến bước, sánh vai cùng bè bạn năm châu, hoàn thành mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Vì vậy, trong không khí tưng bừng, rộn ràng sức xuân, mỗi người dân Việt Nam càng hân hoan, vui mừng chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để tự hào, để chung tay, góp sức cùng Đảng dựng xây đất nước ta “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như Bác Hồ hằng mong.

Trải qua 83 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong đó có nhiều thời kỳ, giai đoạn lịch sử gian khó, tình thế cách mạng có lúc “như ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng ta - đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, được tôi luyện trong thử thách - đã lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đỉnh cao của vinh quang đó là: Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, khi mới tròn 15 tuổi; lãnh đạo toàn dân tộc đánh bại hai tên đế quốc sừng sỏ nhất thời đại là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông gấm vóc về một mối, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng CNXH. Trong quá trình lãnh đạo cả nước bước vào thời kỳ xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước, Đảng ta cũng đã mắc phải một số khuyết điểm, sai lầm do nóng vội, muốn đưa cả nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” trong khi đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, khó khăn còn chồng chất khó khăn… Vì vậy, đất nước ta đã lầm vào cuộc khủng hoảng giữa những năm thập niên 80 của thế kỷ XX.

Trước yêu cầu lịch sử đặt ra và để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới đưa đất nước vượt qua thời kỳ khủng hoảng, khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí lãnh đạo “độc tôn” của mình. Với những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; vị thế của Việt Nam ngày càng khẳng định trên trường quốc tế - cơ sở để củng cố lòng tin tuyệt đối của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Năm 2011, Đại hội lần thứ XI của Đảng với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là sự kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của Đảng lên tầm cao mới.

Năm Rồng đi qua trong dòng chảy cùng những sự kiện nổi bật của thế giới để mỗi chúng ta suy ngẫm về dân tộc và thời đại! Vì, bên cạnh mặt thuận lợi, hệ luỵ của nó đã ảnh hưởng lớn và tác động mạnh mẽ đến xu thế phát triển của nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Hoà vào dòng chảy ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng dân tộc vượt qua những tác động không nhỏ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xung đột sắc tộc ngày càng gay gắt ở Trung Đông... đặc biệt là trước các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có những diễn biến phức tạp và vấn đề tiếp cận và giải quyết các tranh chấp trên biển Đông với phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”… Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng còn thể hiện ở hoạt động đối ngoại trong việc tranh thủ những cơ hội thuận lợi và hạn chế những tác động tiêu cực, giảm thiểu mọi nguy cơ, tạo ra thế, lực mới để Việt Nam vươn lên khẳng định vị thế trước xu thế toàn cầu hoá. Kết quả đạt được là minh chứng tư duy và cách tiếp cận các vấn đề quốc tế của Đảng luôn nhạy bén bằng chiến lược, sách lược cụ thể vừa giữ vững các nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ và chủ động hội nhập thế giới lại vừa thực hiện được hiệu quả lợi ích và mục tiêu của mình. Trên nền tảng của đường lối đối ngoại và đối nội đúng đắn, Đảng ta xác định rõ mục tiêu, bước đi thích hợp, những biện pháp cụ thể, hữu hiệu: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Đường lối này thể hiện, Đảng ta đã kịp thời điều chỉnh chiến lược đối ngoại thích ứng với xu thế quốc tế và yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trước những biến động to lớn và toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ chính trị quốc tế.

Việt Nam - một trong những con rồng đang lên của Châu Á, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với bè bạn năm châu. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu ngân sách cao, môi trường chính trị ổn định, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đều đạt được những thành tựu, kết quả to lớn... là sự khẳng định Nghquyết Đại hội XI của Đảng đã, đang từng bước đi cuộc sống, kiềm chế mức tối thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nước ta.

Năm 2013 được đánh giá là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Kết quả đạt được của đất nước năm qua vừa khẳng định “ý Đảng lòng dân” vừa mang theo bao sức sống và kỳ vọng cho chặng đường trước mắt cũng như lâu dài. Trong niềm vui, phấn khởi của toàn dân tộc, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là những nội dung quan trọng, liên quan đến tương lai, vận mệnh sống còn của đất nước, đã và đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm sâu sắc và đón nhận với sự phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao độ thực hiện tốt các giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, đồng thời tăng cường hơn nữa nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.


Đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng no ấm, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh là kỳ tích đạt được trong 83 mùa xuân tiến bước cùng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN hôm nay đặt trên vai và tin tưởng Đảng ta - Người duy nhất lãnh đạo, đưa đất nước lên một tầm cao mới, khẳng định một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Chỉ như vậy, Đảng mới xứng đáng với niềm tin của dân tộc - người đã nuôi dưỡng, xây dựng và bảo vệ Đảng! Đó cũng là một đòi hỏi chính đáng khi Đảng là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước. Nhân dân Việt Nam một lòng “yêu Đảng, biết ơn Đảng, trọn niềm tin theo Đảng...”.

Phạm Thị Nhung
Trường Sĩ quan Lục quân 2

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Niềm tin    (18/2/2013)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS