Lý luận - Thực tiễn
Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, xóm ở Giao Thuỷ
6:6' 14/8/2011
Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy, Nam Định) họp bàn về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ
Những năm qua, Đảng bộ huyện Giao Thuỷ (Nam Định) đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ thôn, xóm và bước đầu đạt được một số kết quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, xóm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới…


Từng bước xoá bỏ tình trạng “một chi bộ lãnh đạo hai xóm”

Từ lâu ở Đảng bộ Giao Thuỷ vẫn tồn tại tình trạng một chi bộ phải lãnh đạo hai xóm. Theo thống kê, đến đầu nhiệm kỳ 2000-2005, Đảng bộ còn 12  chi bộ lãnh đạo hai xóm, trong đó đảng bộ xã Giao Lạc có 5 chi bộ, đảng bộ xã Giao Long, đảng bộ xã Giao Tiến mỗi nơi 2 chi bộ, đảng bộ xã Giao Thiện, Giao Hải, Hồng Thuận mỗi nơi 1 chi bộ; riêng đảng bộ xã Giao Lạc 1 chi bộ lãnh đạo 3 xóm. Trước đó, toàn huyện có 19 chi bộ phải lãnh đạo hai xóm. Việc một số xóm chưa có chi bộ riêng lãnh đạo làm hạn chế rất lớn đến kết quả tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh đó ở nhiều thôn, xóm tuy có chi bộ lãnh đạo nhưng nhiều đảng viên trong chi bộ thường xuyên vắng mặt do đi làm ăn xa. Tìm hiểu tại chi bộ xóm 18, xã Giao An, chi bộ có 6 đảng viên nhưng có 4 đảng viên xin phép đi làm ăn xa. Do vậy hoạt động của chi bộ gặp nhiều khó khăn… Nhằm khắc phục tình trạng này, nhiệm kỳ 2005-2010, huyện uỷ Giao Thuỷ đã triển khai một số giải pháp cả trước mắt và lâu dài. Trước mắt, ở các thôn, xóm “trắng” hoặc có ít đảng viên, Huyện ủy chỉ đạo cấp uỷ cơ sở phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã về tham gia sinh hoạt. Để giúp chi bộ duy trì hoạt động, Đảng uỷ xã Giao An phân công 2 đảng viên là cán bộ, công chức xã về tham gia sinh hoạt; điều động 2 đảng viên ở chi bộ xóm liền kề có đông đảng viên sang tham gia sinh hoạt. Cùng với giải pháp trước mắt, Huyện ủy Giao Thuỷ chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng tích cực, kết nạp đảng viên. Tập trung phát triển đảng viên ở những địa bàn “trắng” hoặc có ít đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú trực tiếp lao động sản xuất, người có đạo, đoàn viên thanh niên…Yêu cầu các đảng bộ, chi bộ hằng năm phải xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp được đảng viên.


Cùng với việc quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị của Đảng về công tác phát triển đảng viên tới từng chi bộ, Huyện ủy giao trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng, trước hết là con em, người thân trong gia đình. Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục chính trị huyện nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đảng viên và cảm tình Đảng. Hằng năm mở các lớp tìm hiểu về Đảng cho quần chúng là các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Chú trọng phát triển số lượng nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc, coi trọng chất lượng, kết nạp đảng viên phải gắn liền với củng cố tổ chức đảng…


Bằng những giải pháp cụ thể, nhiệm kỳ 2006-2010, Đảng bộ huyện Giao Thuỷ đã kết nạp được 873 đảng viên, trong đó khối đảng bộ xã, thị trấn kết nạp được 352. Đã  thành lập mới được 7 chi bộ ở các xóm, tiến tới xoá bỏ tình trạng một chi bộ phải lãnh đạo hai xóm. Cụ thể, đảng bộ xã Giao Lạc, Giao Long mỗi nơi thành lập được 2 chi bộ, Giao Tiến, Giao Hải, Hồng Thuận mỗi nơi thành lập được 1 chi bộ. Toàn huyện Giao Thủy chỉ còn 5 chi bộ phải lãnh đạo hai xóm, trong đó có 3 chi bộ thuộc đảng bộ xã Giao Lạc, 1 chi bộ thuộc đảng bộ xã Giao Thiện, 1 chi bộ thuộc đảng bộ xã Giao Tiến.

Tăng cường sức chiến đấu của chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố

Theo đánh giá của Huyện uỷ Giao Thuỷ, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố vẫn còn hạn chế. Chất lượng, nội dung sinh hoạt của các chi bộ còn nghèo nàn. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế. Tình trạng đảng viên thường xuyên vắng mặt vì đi làm kinh tế xa khá phổ biến. Nhiều chi bộ cả nhiệm kỳ không bồi dưỡng, kết nạp được đảng viên nào.
Việc xoá bỏ tình trạng một chi bộ phải lãnh đạo hai xóm, củng cố, tăng cường, nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ đang được các cấp uỷ trong đảng bộ quan tâm, chỉ đạo. Trong Đề án xây dựng, củng cố, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Giao Thuỷ xác định:
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố các chi bộ yếu kém thuộc đảng bộ cơ sở, nhất là các chi bộ thôn, xóm. Tập trung chỉ đạo, duy trì nền nếp, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt của chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục. Nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của địa phương. Chú trọng sinh hoạt và ra nghị quyết chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ đơn điệu, hình thức.

Các chi bộ, đội ngũ đảng viên thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc như tệ nạn xã hội tại thôn, xóm. Các chi bộ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Gắn phân công nhiệm vụ với quản lý đảng viên về tư tưởng, công tác và sinh hoạt ở nơi công tác và cư trú. Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

Bài và ảnh: Trần Duy HưngBáo Nam Định

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS