Lý luận - Thực tiễn
Yên Định (Thanh Hóa): Lãnh đạo đổi mới phương thức vận động nông dân
8:44' 14/11/2010

Yên Định là một huyện nông nghiệp lớn của tỉnh Thanh Hoá với gần 80% dân số là nông dân, những năm qua, quán triệt Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 23 và Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, các cấp ủy đảng đã có sự tập trung cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân.Đổi mới tư duy ở các cấp Hội Nông dân (HND)

Từ thực tiễn hoạt động, các cấp ủy đã có nhiều biện pháp giúp cán bộ HND nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương để tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân. Trong đó, đáng chú ý là nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn trong xu thế hội nhập, công tác tín dụng, thị trường, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, xây dựng nông thôn văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó cán bộ các cấp Hội nâng cao được nhận thức tư duy và xác định nội dung công tác Hội phù hợp, hiệu quả. Hoạt động Hội đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần tích cực, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đem lại nhiều lợi ích thiết thực, chính đáng cho hội viên, nông dân. Nổi bật là việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương HND Việt Nam phát động. Các cấp HND tích cực vận động nông dân thực hiện đổi mới cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tăng năng suất và giá trị thu nhập; phát triển kinh tế trang trại, đưa ngành nghề mới vào nông thôn, vận động nông dân thực hiện tốt pháp lệnh về dân chủ ở xã, thị trấn, tham gia đóng góp xây dựng các kết cấu hạ tầng phục vụ trực tiếp cho sự phát triển trong thôn xã và xây dựng thôn, khu, xã, thị trấn văn hóa. 5 năm qua, vụ đông ở Yên Định đã mở rộng lên trên 5.000 ha/vụ, năng suất lúa năm 2009 đạt 13,2 tấn/ha, diện tích sản xuất hạt giống lúa lai F1 tăng lên gần 290 ha (chiếm 50% diện tích sản xuất hạt giống lúa lai F1 toàn tỉnh), nhiều cây trồng có hiệu quả kinh tế cao được đưa vào sản xuất hoặc tăng diện tích… nâng bình quân giá trị sản xuất trên một ha canh tác lên 72,6 triệu đồng năm 2009. Trong chăn nuôi, đàn lợn siêu nạc, gia cầm siêu trứng, bò lai sin… tăng nhanh. Chính từ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức phong trào thi đua mà nhận thức, trách nhiệm, năng lực công tác, năng lực vận động nông dân của cán bộ các cấp hội được nâng lên đáng kể.


Từng bước đổi mới phương pháp vận động nông dân

Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường và nâng cao hơn chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp hội đã đi sâu tuyên truyền giáo dục về quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân, của người nông dân trong thời kỳ mới. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, cán bộ hội đã bám sát và thông qua các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nền kinh tế hàng hoá, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Năm năm gần đây các cấp HND trong huyện đã tổ chức và phối hợp tổ chức được gần 1.000 buổi tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước cho hơn 94.200 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; hơn 700 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật sản xuất, hội thảo đầu bờ và dạy nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho hơn 61.500 lượt nông dân. Đặc biệt các cấp Hội đã góp phần tích cực vận động nông dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ “Về vận động nông dân đổi điền dồn thửa lần thứ hai”, “Xây dựng cánh đồng đạt giá trị thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm”, “Xây dựng cánh đồng lúa năng suất cao và chất lượng”, xây dựng đường giao thông nông thôn... Tín chấp cho hội viên vay vốn Ngân hàng NN&PTNT, vay phân bón trả chậm của doanh nghiệp, vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói nghèo, làm giàu chính đáng...


Huyện uỷ và các cấp uỷ đã tích cực chỉ đạo đổi mới mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể với HND. Các cấp uỷ đã phân công đồng chí uỷ viên thường vụ phụ trách theo dõi chỉ đạo các đoàn thể nói chung và HND nói riêng. Định kỳ hằng quí, Thường trực cấp uỷ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp, đồng thời thường xuyên, định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội. Huyện uỷ đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xây dựng qui chế phối hợp hoạt động với HND, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội, nhất là đảm bảo kinh phí thường xuyên, kinh phí tổng kết phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. HND cũng được trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, dạy nghề, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...


Các cấp uỷ cũng đặc biệt chú trọng chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phát triển hội viên, củng cố sinh hoạt hội, xây dựng quĩ hội, quĩ hỗ trợ nông dân. Các cấp uỷ cơ sở đều có qui định đảng viên là nông dân trong độ tuổi đều phải tham gia sinh hoạt hội làm nòng cốt và vận động người thân tham gia. Nhờ đó, 5 năm qua Hội đã kết nạp được hơn 6.000 hội viên mới và giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp được gần 100 đảng viên mới là nông dân. Năm 2009, tỉ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp đã đạt 82%. Đội ngũ cán bộ hội từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng, nhiệt tình và trách nhiệm. 100% cán bộ huyện hội có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Các cơ sở đều thực hiện bố trí 100% chi hội trưởng chuyên trách, không kiêm nhiệm các chức danh khác. Xếp loại năm 2009 có 80% số cơ sở và 71,4% số chi hội đạt vững mạnh, không còn cơ sở và chi hội yếu kém.


Nhờ những chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể của các cấp ủy đảng, đến nay, hoạt động của các cấp HND ở Yên Định đã có những tiến bộ mới, đóng góp tích cực vào thành tích chung để huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2010). HND huyện luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh.


Đứng trước yêu cầu mới, Huyện ủy Yên Định sẽ chỉ đạo HND tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động hội và phong trào nông dân để Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, xây dựng huyện vững mạnh, phát triển toàn diện .


Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Tự hào và trọng trách    (14/10/2010)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS