Lý luận - Thực tiễn
Trường chính trị tỉnh Tuyên Quang nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
13:23' 13/2/2009


Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh. Qua hơn 50 năm phát triển và trưởng thành, Trường đã đạt được những thành tích xuất sắc trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức chính quyền cơ sở. Năm 2008, các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức 9 lớp trung cấp lý luận chính trị với 625 học viên là cán bộ, đảng viên các huyện, thị, đảng uỷ trực thuộc; 3 lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên với 251 học viên. Liên kết với các trường đại học mở 2 lớp chuyên ngành giao thông với 131 sinh viên; 1 lớp chuyên ngành thuỷ lợi với 77 sinh viên; 3 lớp chuyên ngành nông nghiệp với 251 sinh viên. Trường đã phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quản lý lớp cao cấp lý luận chính trị gồm 108 học viên; với Học viện Quản lý giáo dục Bộ Giáo dục - Đào tạo khai giảng và tổ chức quản lý 5 lớp cho 430 học viên là cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khoá I, II, đồng thời tham gia giảng dạy các lớp theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở dĩ đạt được những kết quả trên là do Nhà trường đã chủ động, tích cực, duy trì và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, luôn coi trọng chất lượng đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “cập nhật, nhạy bén, thực tế”. Khuyến khích đội ngũ giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, phát huy khả năng sáng tạo của người học, vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tế của địa phương, ngành, lĩnh vực công tác. Tăng cường mời báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tham gia báo cáo chuyên đề bổ sung kiến thức thực tế cho học viên. Nhận thức nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, Nhà trường luôn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, cử tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu thực tế ở cơ sở, khuyến khích đi học trình độ thạc sĩ trở lên. Hiện nay, trong số 32 giảng viên, có 1 giảng viên cao cấp, 6 giảng viên chính, 9 giảng viên đã có bằng thạc sĩ, 21 giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Cùng với việc giảng dạy, Trường coi trọng hoạt động nghiên cứu khoa học (đã đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh "Nâng cao chất lượng công tác tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"). Với những hoạt động, giải pháp tích cực, Trường được Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá là đơn vị có nhiều đổi mới, cải tiến về nội dung, phương pháp giảng dạy; tích cực liên kết để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; bước đầu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; có nhiều cố gắng trong nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Thời gian tới, để thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, Trường phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 4-6-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 và liên kết đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên ngành có trình độ đại học như: Địa chính, lâm nghiệp, thanh tra, kiến trúc, luật,… Trong đó đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho chuyên viên. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chương trình, đề án tập huấn, bồi dưỡng trưởng thôn.

Hai là, thực hiện Thông báo 181-TB/TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” và Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 3-9-2008 về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước hết, chủ động đề xuất cơ chế phù hợp để tuyển chọn, bổ sung đội ngũ giảng viên đủ số lượng biên chế, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đào tạo và có các biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng giảng viên; cử giảng viên đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính trị. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và khảo sát thực tế, cập nhật kiến thức mới cho bài giảng; tăng cường các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia thuyết trình tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập vừa bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, vừa bảo đảm tính hiện đại, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Mỗi giảng viên phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, giúp cho người học biết vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác ở cơ sở; luôn bám sát tình hình trong nước và thế giới, yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ ở địa phương, cập nhật thông tin trong giảng dạy, thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn.

Bốn là, giảng viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, xứng đáng với vai trò giảng viên lý luận chính trị, người tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thanh Xuân
Bài cùng chuyên mục
"Tổ quốc tôi"    (29/1/2009)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS