Lý luận - Thực tiễn
Đổi mới công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở huyện Thanh Oai
13:51' 31/5/2007


Thanh Oai (Hà Tây) có 71 tổ chức cơ sở đảng với 21 đảng bộ xã, thị trấn, 50 chi, đảng bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy. Toàn huyện có 5.631 đảng viên, trong đó đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ xã, thị trấn là 4.935 đồng chí, chiếm 87,64%. Từ nhiều năm nay, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở Thanh Oai được tổ chức, thực hiện tương đối có nền nếp và hiệu quả. Thống kê năm 2006 cho thấy, số đảng viên khu vực nông thôn được phân công nhiệm vụ ổn định chiếm 49,5%, chưa ổn định 28,8%, chưa được phân công là 10,5%, miễn sinh hoạt, công tác là 11,2%.

Thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên đã góp phần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên ở Thanh Oai. Hầu hết đảng viên tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động ở địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ do tổ chức đảng giao, đảng viên đóng góp trí tuệ, năng lực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trở thành cầu nối mật thiết, gắn bó giữa Đảng và dân. Việc thực hiện nhiệm vụ được phân công là một tiêu chí quan trọng để phân tích chất lượng đảng viên hằng năm. Đánh giá đảng viên năm 2006, có 67,42% số đảng viên ở Thanh Oai hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31,98% hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua thực hiện nhiệm vụ đảng viên giúp phát hiện, bồi dưỡng nhiều nhân tố tích cực, tạo nguồn cán bộ bố trí vào các chức danh cụ thể ở các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở Thanh Oai vẫn còn những hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy đảng chưa sâu, chưa thấy rõ vị trí, tác dụng và ý nghĩa của công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Vì vậy, tuy có nơi tỷ lệ phân công nhiệm vụ ổn định cho đảng viên chiếm tới 94%, nhưng cũng có nơi chỉ đạt 25% tổng số đảng viên của đảng bộ, có nơi tỷ lệ đảng viên chưa được phân công nhiệm vụ lên tới 43,3%. Mặt khác, việc theo dõi, quản lý, giúp đỡ đảng viên thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự sát sao nên tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa cao.

Để việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đạt hiệu quả, Huyện ủy Thanh Oai chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Các chi bộ căn cứ thực tiễn, điều kiện địa bàn và trình độ, năng lực, sự tín nhiệm, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của đảng viên để giao nhiệm vụ phù hợp. Đảng viên có năng lực lãnh đạo, có uy tín trong nhân dân thì đảm nhận các chức danh được bầu thông qua các tổ chức ở cơ sở và địa bàn dân cư. Đảng viên có khả năng và nhanh nhạy tiếp cận khoa học kỹ thuật, thị trường thì phụ trách các lĩnh vực phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đảng viên nhiều tuổi, gia đình hòa thuận, con cái trưởng thành thì giao phụ trách văn hóa, xã hội; giúp đỡ hộ nghèo, giữ gìn an ninh-trật tự nông thôn, tham gia giải quyết vụ việc nảy sinh mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tệ nạn xã hội… Đảng viên trẻ, trong tuổi đoàn, tích cực hoạt động thì phân công tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Phân công nhiệm vụ theo tổ: Có tổ đảng phụ trách về phát triển kinh tế nông nghiệp hay ngành nghề, tổ đảng phụ trách về văn hóa-xã hội, an ninh-trật tự và an toàn xã hội; tổ đảng phụ trách về công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhân dân. Từ nhiệm vụ chung, các tổ đảng quy định nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm cho từng đảng viên, định rõ từng thời gian thực hiện các công việc cụ thể… Phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ. Đảng viên khi được phân công phải gương mẫu và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

Đảng viên được phân công nhiệm vụ ổn định và nhiệm vụ trong thời gian nhất định. Phân công nhiệm vụ ổn định đối với những đảng viên giữ chức danh cụ thể thông qua bầu cử, hoặc bố trí nhiệm vụ từ thôn, cụm dân cư đến công tác ở xã, thị trấn. Những đảng viên được phân công nhiệm vụ ổn định có thời gian ít nhất từ 1 năm trở lên. Phân công nhiệm vụ trong thời gian đối với những đảng viên có hạn chế về sức khỏe, gia đình có khó khăn… chưa thể phân công nhiệm vụ lâu dài. Tùy theo công việc, cấp ủy phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Khi có đủ điều kiện thì phân công nhiệm vụ với thời gian 1 năm. Cách phân công này tạo điều kiện để quản lý, theo dõi và giúp đỡ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Mỗi đảng viên tự đề xuất những nhiệm vụ có thể thực hiện, chi bộ, tổ đảng xem xét và quyết định phân công cho phù hợp. Hằng năm khi đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công để kiểm điểm, đánh giá bình bầu được chính xác.

Các tổ chức đảng lập sổ phân công nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể, rõ ràng; cử cấp ủy viên theo dõi, đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Qua đây kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời giúp đỡ những đồng chí gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Sáu tháng, một năm, tổ chức đảng tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy kết quả, chỉ rõ hạn chế để khắc phục, bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.  

Nguyễn Hữu Bạc
Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS