Lý luận - Thực tiễn
Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan tổ chức chính trị - xã hội
15:49' 19/4/2007


Chi bộ là tế bào của Đảng và Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh. Một trong những biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là nâng cao chất lượng sinh hoạt. Cần khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ mang tính hình thức. Một trong những nguyên nhân của những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ là do chi ủy ở một số đơn vị thiếu sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng; một số cán bộ, đảng viên còn thiếu ý thức phấn đấu, ngại học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp bách hiện nay. Trong bài này, xin bàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ quan mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội (gọi chung là tổ chức chính trị-xã hội).

1. Vấn đề tổ chức chi bộ.

Nhiều chi bộ cơ quan tổ chức chính trị-xã hội (CT-XH) cho rằng những chi bộ ít đảng viên không có điều kiện bầu ban chi ủy thì chất lượng sinh hoạt thường thấp. Nếu lập chi bộ có chi uỷ sẽ giúp việc chọn bí thư và hoạt động của bí thư đạt chất lượng cao hơn. Thực tế cho thấy, vai trò bí thư rất quan trọng. Nếu trong các buổi sinh hoạt, bí thư nói riêng, chi ủy nói chung chuẩn bị kỹ nội dung thì buổi sinh hoạt mới đạt chất lượng tốt. Có lẽ nên quy định đảng viên đảm nhiệm bí thư chi bộ không quá 2 nhiệm kỳ liên tục để thúc đẩy các đảng viên phấn đấu vươn lên.

2. Vai trò đảng ủy cấp trên.

Để các chi bộ cơ quan tổ chức CT-XH sinh hoạt có chất lượng, đảng uỷ cấp trên cần: Nắm vững tình hình chi bộ, từ đó định hướng lựa chọn bí thư là người đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trong nhiệm kỳ, đảng ủy cấp trên tạo điều kiện để bí thư chi bộ học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và được tham gia các khoá học phù hợp; ít nhất 6 tháng 1 lần có giao ban giữa các chi uỷ để rút kinh nghiệm công tác, trong đó có đánh giá chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Hằng năm, nghiêm túc xem xét chất lượng sinh hoạt để đánh giá đúng mức về chi bộ (kiên quyết tránh tình trạng vì thành tích mà xếp loại các chi bộ không đảm bảo chế độ sinh hoạt vào loại trong sạch, vững mạnh).

3. Nội dung sinh hoạt.

Các chi bộ vừa sinh hoạt theo những nội dung do đảng uỷ cấp trên định hướng vừa theo chủ đề do chi bộ xây dựng. Tuỳ theo loại hình tổ chức,  yêu cầu nhiệm vụ, thời điểm của các sự kiện, mỗi chi uỷ xây dựng chương trình phù hợp cho buổi sinh hoạt chi bộ trong tháng. Ngoài nội dung sinh hoạt thông thường, một số chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam... đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề. Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn xây dựng tiêu chí thi đua, có cộng điểm thưởng đối với những chi bộ chuẩn bị tốt, sinh hoạt đạt chất lượng cao. Kinh nghiệm cho thấy: Muốn các buổi sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, phải có chuẩn bị trước chủ đề, phân công người chuẩn bị đề dẫn, gợi ý những điểm tập trung thảo luận.

Trong 12 cuộc sinh hoạt chi bộ mỗi năm nên xây dựng những chủ đề khác nhau để đi sâu giải quyết từng vấn đề và tạo tính hấp dẫn. Nhưng trong các buổi sinh hoạt đều phải có những nội dung sau:

- Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Bản lĩnh chính trị của từng đảng viên không phải tự nhiên mà có, nó chỉ được hình thành qua quá trình giáo dục và tự rèn luyện hằng ngày, vượt qua những thử thách của hoàn cảnh, nhất là vượt qua chính mình. Vì vậy, chi ủy phải thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... tạo sự thống nhất cao về quan điểm, ý chí và hành động, củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, quan điểm mơ hồ, biểu hiện thờ ơ, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng.

Thực hiện tự phê bình và phê bình.

Tự phê bình và phê bình thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ giúp khắc phục, loại bỏ những hạn chế tiêu cực trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Không tự phê bình và phê bình thường xuyên sẽ tích tụ mâu thuẫn, sai lầm khuyết điểm, những mầm bệnh mà càng để lâu càng nguy hiểm.

Để tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đòi hỏi tính tự nguyện, tự giác, ý thức trách nhiệm và tính chiến đấu cao của mỗi cán bộ, đảng viên. Không ai có thể hiểu mình bằng mình và không ai hiểu biết tổ chức mình bằng bản thân mỗi đảng viên trong tổ chức đó, trước hết là các đồng chí trong cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư, thủ trưởng cơ quan, nhưng thường do nể nang, bè phái, nên không dũng cảm đấu tranh ngay từ khi khuyết điểm mới chỉ là mầm mống. Do đó, phải thực hiện tự phê bình, phê bình bắt đầu từ lãnh đạo. Người đứng đầu tổ chức tự phê bình tốt nghĩa là vừa thực hiện chức năng giáo dục, vừa là bài học thực tiễn, tấm gương trước cấp dưới và quần chúng. Sự giáo dục ấy vì thế mà có trọng lượng và sức thuyết phục; là sự cảnh tỉnh đối với những người có động cơ và hành vi không trong sáng. Ngược lại, nếu người đứng đầu không tự giác nghiêm túc tự phê bình thì trở thành rào cản, kìm hãm, làm biến dạng tự phê bình trong tổ chức đảng. Một trong những nội dung mà các chi bộ cơ quan tổ chức CT-XH khẳng định để nâng cao chất lượng sinh hoạt là trong sinh hoạt các đảng viên phải mạnh dạn góp ý cho hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, chi bộ cần coi trọng việc xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp; phê bình đồng chí phải trên tinh thần thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đây là giá trị nhân văn truyền thống, nếu được phát huy trong cuộc sống hằng ngày sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, cám dỗ, tự khẳng định mình và hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên. Chỉ có như vậy thì sinh hoạt chi bộ mới vừa cởi mở, vừa nghiêm túc.

Kết hợp với tự phê bình và phê bình, cuối năm hoặc khi cần thiết, cấp ủy nơi công tác cần liên hệ với cấp ủy nơi cư trú để đánh giá, nhận xét đảng viên theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

4. Thời gian, địa điểm sinh hoạt.

Vấn đề này tưởng như đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa. Do đó, có thể có những buổi sinh hoạt kết hợp trong dịp đi thăm quan địa danh cách mạng, di tích lịch sử. Thời gian sinh hoạt nên gắn vào dịp có các sự kiện có ý nghĩa khiến nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực hơn.

TS. HOÀNG HẢI
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS