Lý luận - Thực tiễn
Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XI Quyết định nhân sự cấp cao của nhà nước
17:18' 10/7/2006


Từ ngày 16-5 đến 29-6-2006, tại Hà Nội, đã diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trước Quốc hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội dành thời gian thảo luận, xem xét, quyết định nhân sự cấp cao của Nhà nước. Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo Đảng và lãnh đạo Nhà nước, sự kế thừa và đổi mới của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Quốc hội chấp thuận để các đồng chí Nguyễn Văn An, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải thôi đảm nhận các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước. Quốc hội tiến hành thảo luận và bầu cử các chức danh lãnh đạo của Nhà nước: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ được bầu làm Thủ tướng Chính phủ với số phiếu tín nhiệm cao. Đây là những đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa X giới thiệu và là những người đã trải qua rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ công tác được phân công, có phẩm chất, năng lực đảm nhận trọng trách mới.

Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng, sáu bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm: Hai Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Trương Vĩnh Trọng, sáu bộ trưởng: Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thượng tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trần Văn Truyền - Tổng Thanh tra Chính phủ; phê chuẩn thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bầu đồng chí Vương Đình Huệ làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đã tập trung xem xét và cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2006; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình xây dựng luật, Quốc hội đã thảo luận và thông qua 10 dự án luật; thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật để tiếp tục hoàn chỉnh và thông qua tại kỳ họp sau; thảo luận thông qua 3 nghị quyết quan trọng có chứa quy phạm pháp luật...

Quốc hội đã xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, làm sáng tỏ một số vấn đề bức xúc trong quản lý, điều hành trên các lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, tài chính - ngân hàng, công tác thanh tra, kiểm tra...

Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XI là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội X của Đảng. Quốc hội khẳng định quyết tâm đoàn kết một lòng, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội ngay từ năm 2006, tiếp tục đưa đất nước đi lên trong sự nghiệp CNH, HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                            
PHÚC KHÁNH
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS