TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2019
Số : 8
Năm xuất bản : 2019
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : ThS. Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban TCTƯ
Tác giả : Đỗ Thị Thu Hà - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội
Tác giả : Minh Anh
Tác giả : MAI ANH
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Nguyễn Đăng Liệu
Tác giả : Lan Phương
Tác giả : Thiếu tướng TRẦN DUY HƯNG - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. LÊ THỊ TRÚC ANH - Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : ThS. LÊ THỊ THÙY LINH - Học viện Kỹ thuật Quân sự
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : THÀNH SÁNG
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Diệp Chi
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: