Học và làm theo Bác
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
6:28' 13/8/2011


Ngày 12-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo (ảnh). Tham dự có các đồng chí cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành,  đoàn thể Trung ương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Kết quả triển khai Cuộc vận động đã khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trên cơ sở đó, Đại hội XI của Đảng đã nêu nhiệm vụ thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, xác định các công việc cần thực hiện trong toàn khóa và Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong Đảng và xã hội.

Hội nghị trao đổi, thảo luận nhằm quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong Chỉ thị và Kế hoạch trên; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, những vấn đề cấp bách trước mắt cần thực hiện để triển khai Chỉ thị có hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh hình thức, đáp ứng sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo nên sự chuyển biến thực sự có ý nghĩa từ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu: Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị là nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong Đảng và trong xã hội, có vai trò và tác động lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong những năm tới, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nhiệm vụ này, vai trò của thường vụ cấp ủy các cấp rất quan trọng và có tác động trực tiếp đến kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng chí nêu yêu cầu mỗi người phải học, làm theo từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, thiết thực nhất từ trong công việc ở cương vị của mỗi người và trong cuộc sống hàng ngày. Phải có tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện và luôn xem đó là vinh dự, là trách nhiệm của chính bản thân trong học tập và làm theo Bác. Các địa phương cần chủ động trong công tác tuyên truyền và đưa chủ đề đạo đức của Người vào trong nội dung sinh hoạt chi bộ đảng.

Nguồn: TTXVN/Báo ĐT ĐCS

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS