Học và làm theo Bác
Đưa chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào Báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
16:48' 29/4/2010


Đó là một trong những nội dung mà Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động trong quý I/2010 và bàn nhiệm vụ công tác sắp đến.

3 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đã có nhiều cố gắng triển khai chủ đề Cuộc vận động năm 2010 “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2010. Đã có 23.975 đảng viên, quần chúng học tập chủ đề trên, 339 đơn vị xây dựng chương trình hành động, theo hướng cụ thể, thiết thực hơn.

Tuy nhiên, một số nơi tổ chức học tập chủ đề trên còn chậm. Nhận thức về xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” của một số cán bộ, đảng viên chưa sâu kỹ… Xây dựng chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình còn lúng túng, chưa thiết thực. Từ đó việc triển khai “làm theo” chủ đề Cuộc vận động còn hạn chế.

Sắp tới, Bình Thuận sẽ long trọng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác và tròn 100 năm Bác Hồ dạy học tại Phan Thiết (1910 - 2010). Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh yêu cầu các cấp ủy tiếp tục triển khai chủ đề Cuộc vận động, gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp. Các cấp ủy phải tổ chức học tập chủ đề Cuộc vận động trước ngày 15-5, đưa chủ đề Cuộc vận động này vào báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động, nhất là kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ chủ chốt. 

(Nguồn: Báo Bình Thuận)

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS