Đảng viên
TP. Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt của nước ta với 24 quận, huyện, hơn 10 triệu dân, chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,9% dân số nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp 22,83% GDP, hơn 29% tổng thu ngân sách. Thành phố hiện có hơn 132.751 doanh nghiệp tư nhân (vốn trong nước), chiếm hơn 97,15% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tính đến hết tháng 6-2016, Đảng bộ Thành phố có 1.081 tổ chức đảng với 18.687 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó, có 571 tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân. Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và ổn định đời sống cho hàng triệu lao động thành phố và nhiều địa phương trong cả nước.
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03-02-1930–03-02-2019), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 6.456 đảng viên; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 2.398 đảng viên.
Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hà Nội đã khơi dậy, tạo động lực mạnh mẽ, giúp giải quyết một số lượng lớn lao động xã hội, kể cả vùng nông thôn và ngoại thành. Hà Nội luôn là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thành lập và đăng ký kinh doanh, nhất là khi có Quy định số 15 QĐ/TW ngày 28-8-2006. Trung bình mỗi năm, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng từ 9 đến 13%.
Công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện Thủy Nguyên 2 năm vừa qua luôn vượt chỉ tiêu, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP. Hải Phòng. Đạt được kết quả trên là do công tác bồi dưỡng, dự nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy quan tâm; được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng
Cần tiến hành sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, đồng thời biểu dương những gương tổ chức đảng, đảng viên điển hình, kịp thời xử lý những tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm hoặc không thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú, góp phần thực hiện tốt Quy định số 76 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần tăng cường quản lý đảng viên, giúp mỗi đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân; gần 2 nhiệm kỳ qua, nhằm bảo đảm được sự kế thừa, phát triển và thêm sức chiến đấu, Sóc Trăng đã quan tâm nhiều đến công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) - lực lượng tiềm năng cho sự phát triển tỉnh.
Là tổ chức đảng trong doanh nghiệp nước ngoài hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, được Đảng ủy Công ty quan tâm để phát triển đảng viên nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuât kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, chú trọng bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Đảng bộ quận Hồng Bàng (Hải Phòng) hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng (giảm 16 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ) chia làm 9 loại hình tổ chức đảng với 7.332 đảng viên. Thời gian qua, xác định vai trò quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, Quận ủy Hồng Bàng đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thành ủy Hải Phòng giao cho.
Tính đến 1-10-2018 toàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 43 tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân với 575 đảng viên. Trong đó có 39 tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân, 543 đảng viên; 1 tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 7 đảng viên; 2 tổ chức đảng trong loại hình hợp tác xã, 12 đảng viên; 1 tổ chức đảng trong loại hình đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, 13 đảng viên.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: