Đảng viên
Ngày 24-4-2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.
Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Làm được điều này, việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng hiện có 35 chi bộ, với tổng số 522 đảng viên, trong đó có 12 chi bộ sinh viên, với 222 đảng viên. Trường có nhiều sinh viên là cán bộ, đảng viên của các bệnh viện, trạm y tế trong khu vực duyên hải Bắc Bộ theo học hệ bác sỹ đa khoa 4 năm nên số lượng đảng viên hằng năm có sự biến động lớn. Bên cạnh đó, sinh viên trường y có thời gian học dài 6 năm, do vậy việc phát triển đảng viên là một trong những vấn đề được Ban Chấp hành Đảng bộ hết sức quan tâm.
Để tập trung tham mưu công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các vùng đặc thù của tỉnh gắn với thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10-8-2016 của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp tục tham mưu ban hành Kết luận 107 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục tình trạng khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm trưởng, trưởng bản chưa là đảng viên. Bằng cách làm cụ thể, sáng tạo, linh hoạt, đến nay, nhiều địa phương đã tạo được bước chuyển tích cực trong thực hiện Đề án này.
Nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Trường Sa luôn ra sức luyện rèn, trở thành những tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng, trung kiên, nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với những cố gắng luyện rèn đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hải Phòng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cùng với đó, các tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần phát triển bền vững, củng cố khối đại đoàn kết, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt của nước ta với 24 quận, huyện, hơn 10 triệu dân, chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,9% dân số nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp 22,83% GDP, hơn 29% tổng thu ngân sách. Thành phố hiện có hơn 132.751 doanh nghiệp tư nhân (vốn trong nước), chiếm hơn 97,15% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tính đến hết tháng 6-2016, Đảng bộ Thành phố có 1.081 tổ chức đảng với 18.687 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó, có 571 tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân. Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và ổn định đời sống cho hàng triệu lao động thành phố và nhiều địa phương trong cả nước.
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03-02-1930–03-02-2019), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 6.456 đảng viên; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 2.398 đảng viên.
Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hà Nội đã khơi dậy, tạo động lực mạnh mẽ, giúp giải quyết một số lượng lớn lao động xã hội, kể cả vùng nông thôn và ngoại thành. Hà Nội luôn là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thành lập và đăng ký kinh doanh, nhất là khi có Quy định số 15 QĐ/TW ngày 28-8-2006. Trung bình mỗi năm, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng từ 9 đến 13%.
Công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện Thủy Nguyên 2 năm vừa qua luôn vượt chỉ tiêu, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP. Hải Phòng. Đạt được kết quả trên là do công tác bồi dưỡng, dự nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy quan tâm; được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: