Đảng viên
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đến nhà riêng và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên tại huyện Hóc Môn, gồm: đảng viên Lê Văn Nghị (sinh năm 1924, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Nhị Bình); đảng viên Trương Thị Cẩn (sinh năm 1927, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 7, Đảng bộ thị trấn Hóc Môn) và đảng viên Trịnh Thị Thiểu (sinh năm 1933, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn).
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc thời gian qua là một nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, công tác phát triển đảng viên nữ được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu, ở một số địa phương vẫn chưa đáp ứng cả về số lượng và chất lượng.
Thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên đại học địa bàn TP, công tác kết nạp đảng viên trong các trường học trên địa bàn TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mới kết nạp ngày càng tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng, góp phần nâng tỷ lệ đảng viên tại các trường. Đảng ủy các trường xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang tính lâu dài để xây dựng Đảng bộ trường trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, chất lượng.
Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Tỉnh uỷ Trà Vinh quan tâm thực hiện với phương châm coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc thủ tục kết nạp, công nhận đảng viên chính thức đúng điều lệ Đảng gắn với kiện toàn tổ chức đảng. Kiên quyết loại bỏ những đảng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của đảng viên, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp này thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thực tế nhiệm vụ này gặp không ít những khó khăn, thách thức, do đó trong thời gian tới cần có những giải pháp đồng bộ để công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đạt kết quả như mong muốn.
Những năm qua, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Cùng với việc sáp nhập một số tổ chức đảng vào Đảng bộ Cục, số lượng đảng viên của Đảng bộ Cục ngày càng tăng mạnh về số lượng và chất lượng.
Nhiệm kỳ XV (2010-2015), toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 64.998 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp gần 13.000 đảng viên, vượt so với kế hoạch nhiệm kỳ đề ra (mỗi năm kết nạp 11.000 đảng viên). Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp trên 12.000 đảng viên. Theo đó, kế hoạch năm 2017, toàn Đảng bộ Thành phố phấn đấu kết nạp 12.064 đảng viên.
Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2017 cho 2.405 đảng viên.
Đến 30-6-2017 Đảng bộ xã Nậm Chảy có 16 chi bộ, 106 đảng viên, trong đó có 61 đảng viên ở chi bộ thôn, chiếm tỷ lệ 57,5% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ xã Nậm Chảy trở thành một trong những đơn vị điển hình trong công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên ở nông thôn. Năm 2017 Đảng bộ xã Nậm Chảy được nhận Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai vì có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-8-2012 về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2015”.
Thành ủy TPHCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và quản lý đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương giai đoạn 2013 – 2017. Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: