Dân với Đảng
Đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây lan rất nhanh, rộng, ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước với số người bị nhiễm rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu: “triển khai thực chất, nghiêm ngặt, chặt chẽ, mạnh mẽ, quyết liệt, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh".
Đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây lan rất nhanh, rộng, ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước với số người bị nhiễm rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu: “Triển khai thực chất, nghiêm ngặt, chặt chẽ, mạnh mẽ, quyết liệt, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh”.
Những ngày này, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh những con số về ca lây nhiễm, khỏi bệnh tại các “tâm dịch” và các chỉ đạo quyết liệt, nhân văn của Đảng, Nhà nước, sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, chúng ta còn được chứng kiến hệ giá trị văn hóa Việt Nam tỏa sáng trong lúc khó khăn. Đó là tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tự lực tự cường, tự tôn dân tộc… được thắp sáng khắp nơi nơi dọc chiều dài đất nước.
Dự liệu được sự tàn phá khốc liệt của đại dịch COVID-19, Đảng đã có những chủ trương đúng đắn ngay từ khi dịch mới bùng phát. Ngay từ những ngày đầu, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quyết tâm “chống dịch như chống giặc”. Tuy vậy, trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19 với biến thể Delta có tốc độ lây lan cực nhanh, độc lực mạnh, đồng thời cảnh báo có thể xuất hiện các biến thể mới còn nguy hiểm hơn, chúng ta cần phải có hành động quyết liệt, khẩn cấp hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút trong “thời gian vàng” để ngăn chặn dịch bệnh.
Ngày 23-7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, sai sự thật về COVID-19 trên mạng gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 21-7, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.
Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thể chế, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong quá trình thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Khi các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng đúng đắn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ thì dù khó khăn đến mấy cũng hoàn thành, đó là phương châm lãnh đạo của mọi tổ chức đảng.
Chúng ta đang ở trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử dân tộc. Mùa xuân này Đảng ta khai hội lần thứ XIII. Một Đại hội có tầm quan trong đặc biệt, mở đầu thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, bàn giao thế hệ lãnh đạo, trong thế nước đang lên, hoạch định một đường băng lớn cho dân tộc bay lên hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” sau hơn 30 năm thực hiện và vận động trong cuộc sống đã đem lại hiệu quả rất tích cực, cụ thể trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là ở các loại hình cơ sở. Đến nay, Đảng ta bổ sung, đề ra chủ trương thể chế hóa, cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là rất đúng đắn, phù hợp cả về lý luận và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: