Dân với Đảng
Hành trang của Đảng vào mùa xuân mới là niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đó là mạch nguồn sức thanh xuân của Đảng. Để trường tồn trong lòng dân, Đảng chỉ có một cách là trong sạch vững mạnh không chỉ bằng lời nói mà phải bằng việc làm thực tế ích quốc, lợi dân.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, hệ thống dân vận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhân dân, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong xã hội. Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân.
Nhằm tạo sức lan tỏa trong công tác dân vận, Ban Dân vận Thành ủy Ðà Lạt đã triển khai công tác dân vận tập trung tại cơ sở với sự tham gia tích cực của Ban Chỉ huy quân sự, Công an và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Mô hình này đã phát huy được hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp, gần dân, hiểu dân, giúp dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng) “về đích” đầu tiên trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả của chính quyền và các ban, ngành địa phương, sự đồng thuận, sáng tạo trong cách vận động, đặc biệt là những đóng góp có ý nghĩa to lớn của nhân dân.
Đảng bộ phường Bình Minh xác định cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, quản lý xây dựng đô thị, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, khu dân cư đô thị kiểu mẫu... Các cấp ủy tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn...
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, mô hình “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng tình ủng hộ.
Những ai có trách nhiệm dân vận? Bác Hồ chỉ rõ: Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và hội viên của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách dân vận. Những lời nói và hành động quyết liệt của người đứng đầu Đảng và Chính phủ như là một hành động nêu gương: nói đi đôi với làm. Đó là thực hiện công tác dân vận của Đảng. Bởi vì đối với nhân dân ta “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày một phát triển, vai trò của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hết sức quan trọng. Cử tri và nhân dân đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng ở những người đại biểu mình vừa sáng suốt lựa chọn bầu ra trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó trong lộ trình về đích xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020, bên cạnh chỉ đạo những giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường đã được triển khai, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) và các cấp ủy đã và đang lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả tích cực.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: