Cơ sở đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V
20:56' 25/10/2010
Đoàn chủ tịch Đại hội


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ ngày 21 đến 23-10-2010. Dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho 23.704 đảng viên của 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu: GDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2010 đạt 5.827 USD, cao gấp 2,28 lần so với năm 2005 và cao gấp 4 lần mức bình quân chung của cả nước. Về cơ cấu công nghiệp-xây dựng chiếm 64,3%, dịch vụ chiếm 31,2%, nông nghiệp chiếm 4,5%... Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm. Tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đạt hơn 80%, hơn 70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng đảng, dù đã được chú trọng, có những tiến bộ, nhưng còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Công tác tư tưởng có lúc triển khai chậm, thiếu chủ động; còn thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi trên nhiều địa bàn, lĩnh vực; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong thực tế và trong quy hoạch còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát cần được đẩy mạnh để chủ động phòng ngừa và phát hiện các sai phạm, tăng tính giáo dục. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong một số phong trào, cuộc vận động chưa cao…

Đồng chí Hồ Đức Việt yêu cầu cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trước hết, cần chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Nâng cao chất lượng, tính chủ động, kịp thời của công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội…

Từ thực tiễn và qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, Đại hội rút ra các bài học kinh nghiệm:

Một là, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội là nhân tố quyết định làm nên những thành tựu của Đảng bộ.

Hai là, kiên quyết, nhạy bén, cụ thể, bám sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết đã đề ra.

Ba là, phát triển kinh tế phải luôn gắn với yêu cầu an dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên với bảo vệ được môi trường sinh thái, lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá, thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bốn là, phải giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện cho mọi người dân và các thành phần kinh tế yên tâm sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015; phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại hội đề ra chỉ tiêu trong công tác xây dựng đảng: Bồi dưỡng lý luận, chính trị cho 100% cán bộ, đảng viên. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước từ 30% trở lên. 100% cấp ủy viên được bồi dưỡng chương trình cấp ủy cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước.

- Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 15%; tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ 30% trở lên.

- Cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trên 85%, cơ sở đảng yếu kém dưới 1%. 100% các tổ chức thôn, ấp, khu phố; cơ quan trực thuộc đảng bộ xã (phường, thị trấn); các trường công lập đều có tổ chức đảng.

- Trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát triển đảng viên mới từ 7% trở lên so với tổng số đảng viên. Tỷ lệ đảng viên trong ngành y tế đạt 25% trở lên; ngành giáo dục đạt 20% trở lên; lực lượng dân quân tự vệ đạt 18% trở lên.

- Công tác kiểm tra, giám sát: cấp ủy các cấp thực hiện Điều 30 của Điều lệ Đảng tăng 10-20% và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện Điều 32 của Điều lệ Đảng tăng 10-20% so với nhiệm kỳ 2005-2010. Đối với các vi phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý đạt 100% số vụ việc được phát hiện.

Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V, bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được Ban Chấp hành bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2010-2015; các đồng chí: Phạm Quang Khải, Trần Minh Sanh, Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn, được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Minh Đức (tổng hợp)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS