Cơ sở đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII
18:1' 23/9/2010
Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Đại hội.


Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 96.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Hồng Hà, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Văn Thọ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Nam Định nêu rõ: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Có 14/21 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới về quy mô, hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,2%. Các lĩnh vực văn hoá- xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục ngày càng cao, năm học 2008-2009 và năm học 2009-2010 dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải quốc gia và điểm thi bình quân vào đại học, cao đẳng. An ninh quốc phòng ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chú trọng. Đảng bộ tỉnh Nam Định đã xây dựng được một tập thể đoàn kết thống nhất, nhạy bén, thực hiện dân chủ, công khai, tập trung giải quyết các vấn đề cơ sở nên đã nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng và đảng viên, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hàng năm tăng lên, năm 2009 đạt 92,2%, cơ sở đảng yếu kém giảm từ 2,42% xuống còn 0,38%. Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt khoảng 90%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thường xuyên, mỗi năm phát triển gần 2.500 đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Báo cáo nêu rõ: Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ, quyết tâm đổi mới, xây dựng tỉnh Nam Định giàu mạnh, văn minh. Thực hiện có kết quả các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 13-14%/ năm; Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp 26,0%, công nghiệp 39,5%, dịch vụ 34,5%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 3-4%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22-23%; Giá trị các ngành dịch vụ tăng 12-13%/ năm. Giữ vững thành tích, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển biến mạnh trong việc “làm theo. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 93-94%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90-92%; Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định về những nỗ lực to lớn và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Đảng bộ tỉnh Nam Định cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, tiếp tục xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và quan tâm giải quyết đồng bộ, hài hoà, có hiệu qủa các vấn đề xã hội. Nam Định là một tỉnh nông nghiệp nên cần gắn chặt quá trình phát triển công nghiệp với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, coi đó là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Tỉnh cũng cần phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng biển rộng lớn, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế động lực, trong đó chú trọng triển khai tích cực việc xây dựng khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ. Xác định công tác xây dựng đảng giữ vai trò then chốt và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; Chú trọng kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị, đổi mới để làm tốt các khâu của công tác cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là trong thanh niên”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII tiếp tục làm việc đến ngày 25-9.

Quốc Khánh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS