Cơ sở đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII: Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ, Đổi mới
23:7' 10/9/2010
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ XVII

Từ ngày 8 đến 11-9-2010, Đảng bộ Hà Tĩnh đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đây là đại hội được Bộ Chính trị chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Tỉnh ủy. Dự đại hội có 348 đại biểu đại diện cho hơn 84 ngàn đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9,6%; khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chuyển biến nhanh, đóng góp trên 73% tăng trưởng kinh tế; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng và tích cực: công nghiệp - xây dựng từ 25,56% tăng lên 32,4%; thương mại - dịch vụ tăng từ 31,29% lên 32,6%; nông - lâm - ngư nghiệp từ 43,15% giảm xuống còn 35%. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 11 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội đề ra; đời sống kinh tế văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ đói nghèo đến năm 2010 còn 10%; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, Hà Tĩnh đã tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Nhờ vậy, đã thu hút và triển khai được một số dự án trọng điểm có quy mô quốc gia, như: Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê; nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I; khu Liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; khu Du lịch Hồ Tàu voi; khu Đô thị - Dịch vụ Phú Vinh; tổng kho xăng dầu, khí hoá lỏng; nhà máy liên hợp gang thép của Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh… Huy động các nguồn vốn đầu tư tăng trưởng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển đô thị, đầu tư các công trình trọng điểm, xây dựng các khu kinh tế và khu công nghiệp trong tỉnh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2010 dự kiến đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 2,95 lần so với năm 2005 (vượt 16,6% so với chỉ tiêu Đại hội XVI đề ra).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng và đạt kết quả rõ nét. Số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 83,25% năm 2009, số tổ chức cơ sở đảng yếu, kém giảm dần theo từng năm và có tỷ lệ rất thấp. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 62%. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được trên 14 ngàn đảng viên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Phát hiện những nhân tố tích cực, các gương điển hình để bồi dưỡng, nhân rộng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội đã đề ra các mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm trên 14%. Đến năm 2015, có cơ cấu: công nghiệp - xây dựng 41,6%; thương mại - dịch vụ 40,3%; nông - lâm - ngư nghiệp 18,1%; sản lượng lương thực đạt trên 51 vạn tấn, giá trị sản xuất đạt trên 65 triệu đồng/ha/năm; 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; GDP bình quân đầu người trên 35 triệu đồng/năm; thu ngân sách nội địa đạt trên 5.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 280 triệu USD. Hằng năm kết nạp trên 3.500 đảng viên mới; 100% thôn, xóm có chi bộ; trên 85% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện được các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đưa ra các nhóm giải pháp lớn trên các lĩnh vực đồng thời xác định các khâu đột phá nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; tích cực triển khai các công trình, dự án trọng điểm; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng kết cầu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng đô thị thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh...; quan tâm cải thiện môi trường và đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực đầu tư. Chú trọng phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là, nguồn nhân lực bậc cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tập trung vào các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, Đại hội xác định cần hướng mạnh về cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đảm bảo trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng. Công tác vận động quần chúng cần tăng cường hơn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, bầu một lần, đủ số lượng ấn định 55 đồng chí, trong đó, mới trúng cử 20 đồng chí đạt 36,37%, nữ 16,37%; dưới 35 tuổi 14,55%, tuổi bình quân 48,83; đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Đại hội tín nhiệm cao bầu trực tiếp tái cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng.  

Tin, ảnh: Anh NgọcBan Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS