Cơ sở đảng
Nhân dân chỉ tin, chỉ yêu khi Đảng tập hợp trong hàng ngũ của mình những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, ý chí hành động vì dân. Rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, phai nhạt lý tưởng, bỏ sinh hoạt đảng là giải pháp cần kíp góp phần tăng sức mạnh, uy tín và hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Đảng bộ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) gắn với tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối mới ban hành. Đây là nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối.
Hội thi Bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ quân sự cấp xã là dịp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư quân sự cơ sở trong việc cụ thể hóa nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Qua hội thi, các cấp ủy, tổ chức đảng phần nào đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ để tuyên truyền, nhân rộng gương tiêu biểu, đồng thời rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ này trong những năm tiếp theo.
Thời gian qua, việc tổ chức làm mẫu những vấn đề mới trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Kho K1 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các bí thư, cấp ủy nắm chắc nội dung, phương pháp công tác, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thiếu trách nhiệm, giảm sức chiến đấu, chưa đầu tư đúng mức cho công tác xây dựng đảng... là những nguyên nhân cơ bản được chỉ ra tại 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 ở Ðảng bộ huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ban Thường vụ Huyện ủy đang chỉ đạo quyết liệt để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng này.
Đam Rông là một trong 62 huyện nghèo cả nước, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 10 năm nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp xóa nghèo của tỉnh và thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đến nay Đam Rông đã có nhiều đổi thay vượt bậc, trong đó công tác xây đảng, hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW (khóa X) ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiều tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có chuyển biến tích cực. Nhiều yếu kém của các TCCSĐ được khắc phục, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Chính trị - Hậu cần thuộc Đảng bộ Công an TP. Quy Nhơn đã rút ra một số kinh nghiệm.
Mường Nhà là một trong những xã miền núi, biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Đảng bộ xã hiện có 189 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc (trong đó có 14 chi bộ bản và 5 chi bộ trường học). Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, Đảng ủy xã xác định phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiều nhiệm kỳ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: