Cơ sở đảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Thanh Hóa là tỉnh có số lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) lớn với 1.727 tổ chức cơ sở đảng (635 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 417 đảng bộ cơ sở và 675 chi bộ cơ sở), với 222.608 đảng viên. Nhiều năm qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, đăc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinhh hoạt chi bộ và tăng cường quản lý đảng viên.
Để củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh Thái Bình đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định tiêu chuẩn TCCSĐ trong sạch, vững mạnh đối với từng loại hình; đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Hơn 2 năm thực hiện Quy định số 01, Quảng Bình đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đồng thời, đã hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, giải quyết công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020", quận Đống Đa đã thành lập mới được 53 tổ chức đảng, kết nạp 249 đảng viên...
Đảng bộ Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) có 301 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị nhiều năm được Huyện ủy, UBND, các ban ngành của huyện Xuân Trường công nhận là đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể tiên tiến và tiên tiến xuất sắc và xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017, Trấn Yên đang là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh Yên Bái về phong trào xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2017, huyện có 10 trong tổng số 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17-10-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cơ quan thuộc Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch. Đến cuối tháng 5-2018, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự 6 lần sinh hoạt chi bộ của 6 chi bộ (không tính 2 lần đến dự sinh hoạt của 2 chi bộ nhưng chi bộ không tổ chức họp); các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự 450 lượt sinh hoạt chi bộ của 426 chi bộ. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành và cán bộ, chuyên viên chuyên trách công tác xây dựng Đảng của cấp ủy dự 6.628 lần sinh hoạt chi bộ của 4.282 chi bộ.
Những năm qua, Huyện ủy Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị.
Với quyết tâm cao và tư duy nhạy bén, chi bộ thôn 3 Thiết Sơn (xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đã có nhiều đột phá, sáng tạo nhằm nâng cao đớiống người dân, từng bước vươn lên đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: