Cơ sở đảng
Những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Sở Nội vụ đã có sự phối hợp trao đổi thông tin các vấn đề, lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị; cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, đặc biệt là về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới để phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan, hai bên thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác.
Năm 2020 vừa qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khiến Việt Nam tăng trưởng GRDP chỉ ở mức 2,91%. Trong khi nhiều tỉnh, thành có mức tăng trưởng GRDP âm thì Lâm Đồng vẫn tăng 2,01% so với cùng kỳ và là tỉnh đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng tăng trưởng GRDP của cả nước.
Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm của mỗi địa phương và cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ. Hiện nay, ở một số nơi xuất hiện hiện tượng sản xuất - kinh doanh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn xã hội làm mai một giá trị văn hóa truyền thống. Để địa phương ổn định, kinh tế phát triển bền vững, đúng pháp luật và xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chi bộ ở địa phương.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Năm 2020, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tích cực tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 1-1-2020 của Ban Tổ chức Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong một năm nhiều dấu ấn của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng...
Nhiệm kỳ qua, nhất là năm 2020 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát tại Đà Nẵng, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tác động nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong bối cảnh đó, các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, kịp thời có các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một năm với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng toàn diện tới đời sống, kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố phía Bắc nói riêng. Các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đây là một minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trong đó công tác xây dựng Đảng giữ vai trò quyết định.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định 23 chỉ tiêu, 5 trọng tâm và 3 khâu đột phá.
Việc đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị là xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Được sự quan tâm của Đảng ủy tại Lào, Chi bộ giáo viên được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhận công tác. Chi bộ có 15 đồng chí sinh hoạt trong các chi bộ đảng ở nhiều vùng miền khác nhau. Buổi sinh hoạt đầu tiên, cũng là buổi mà chúng tôi được Đảng ủy tại Lào trao quyết định thành lập Chi bộ giáo viên. Nhớ lại buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên, các anh trong Đảng ủy tại Lào đã đến động viên và giải đáp với chúng tôi những băn khoăn khi lần đầu sinh hoạt chi bộ ở ngoài nước. Các anh nói chuyện với chúng tôi về những khó khăn và thuận lợi khi sinh hoạt đảng tại Lào để chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ quốc tế của tổ chức đảng nơi đây. 15 đồng chí trong chi bộ nhưng không phải tất cả đều ở thủ đô Viêng Chăn, sau buổi sinh hoạt đầu tiên, một số sẽ về những vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên để nhận công tác. Do vậy, nhiều khó khăn thử thách còn ở phía trước.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: