Cán bộ
Đảng bộ Than Uyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
7:25' 24/6/2011
Bà con người dân tộc thiểu số ở Than Uyên bỏ phiếu lựa chọn cán bộ xứng đáng
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên (Lai Châu) lần thứ XVI đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cụ thể hoá nghị quyết thành 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khoá. Trong đó, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một chương trình đặc biệt quan trọng, được xây dựng thành đề án và triển khai thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ (giai đoạn 2011-2016) và các năm tiếp theo.


Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tuy có nhiều cố gắng và đạt kết quả quan trọng nhưng nguồn nhân lực của Than Uyên vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, nhất là ở tuyến xã, thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, ở khối xã, thị trấn trong toàn huyện chỉ có 55,3% cán bộ có trình độ văn hoá THPT; 50,7% cán bộ có bằng trung cấp chuyên môn trở lên, số cán bộ có bằng đại học chỉ chiếm 3,6%. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chưa đồng bộ giữa kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; giữa các cấp, các ngành. Phần đông cán bộ yếu về ngoại ngữ, tin học, quản lý kinh tế. Một số cán bộ thiếu rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Đội ngũ cán bộ kế cận, dự nguồn, chuyên môn khoa học - kỹ thuật giỏi luôn thiếu. Số cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy ít, phần lớn vừa học vừa làm, học tại chức, đào tạo ngắn hạn nên chất lượng không cao.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, có kiến thức về công tác đảng, đoàn thể và trình độ ngoại ngữ, tin học… Đảng bộ huyện Than Uyên xác định, từ nay đến 2015 phấn đấu có 100% cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý tốt nghiệp đại học (trong đó có từ 5-10% có trình độ sau đại học); 90% cán bộ có trình độ chính trị cao cấp, cử nhân; 90% cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, quản lý nhà nước, công tác đoàn thể và có ít nhất 70% có trình độ A ngoại ngữ, tin học. Đối với cán bộ trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, phấn đấu có 100% tốt nghiệp đại học, 50% tốt nghiệp cao cấp lý luận, 50% tốt nghiệp trung cấp lý luận, có 50% được bồi dưỡng kiến thức quản lý theo ngành phân công, 80% biết ngoại ngữ, tin học. Đối với cán bộ chuyên viên, công chức, nghiệp vụ cấp huyện, phấn đấu có 100% có trình độ đại học, trung cấp chuyên môn (trong đó 70% có trình độ đại học chuyên môn); 50% có trình độ lý luận chính trị, có từ 5-10% có trình độ cao cấp, 25% có trình độ A, B ngoại ngữ, 90% có chứng chỉ tin học. Đối với cán bộ chủ chốt, công chức xã, thị trấn: 70% trở lên tốt nghiệp THPT; 70% tốt nghiệp đại học và trung cấp chuyên môn (trong đó đại học 15%-20%); 80% có trình độ lý luận (trong đó có 40% trình độ trung cấp lý luận). 100% được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể; 30% biết sử dụng tin học và có trình độ ngoại ngữ A trở lên.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải xác định rõ yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Coi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, xây dựng, công khai tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ.

Ba là, tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh để từng bước chuẩn hoá và nâng chuẩn đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Bốn là, gắn đào tạo nguồn nhân lực với giải quyết việc làm, sử dụng sau đào tạo. Quan tâm đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thiết yếu để cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác.

Năm là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị như trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn… góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, Huyện ủy Than Uyên sẽ tập trung lãnh đạo các cấp, ngành phát huy và khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu  đẹp.

Phạm Thanh HảiHuyện ủy Than Uyên, Lai Châu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS