Cán bộ
Ngày 17-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2018.
Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được Đảng bộ Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP. Hà Nội có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, nổi bật là công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ cấp cơ sở. Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30-12-2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ...
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định cho các Đại sứ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách tại 24 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm ở 5 châu lục.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; việc thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, nhất là việc thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Là một tỉnh phía Bắc còn nhiều khó khăn, có tới 61 xã, 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, nhiều năm qua, Tuyên Quang đã chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Tuyên Quang là một trong những tỉnh làm tốt công tác cán bộ, trong đó phải kể đến khâu đào tạo, bồi dưỡng gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sáng 31-7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.
Sáng ngày 30-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Bằng hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt nhất trí tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đồng chí Đặng Trọng Thăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 27-7-2018, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Bộ TT&TT. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trực tiếp trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng, quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 179-KL/TU ngày 24-2-2014 thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học công nghệ. Sau hơn 3 năm thực hiện, đã có nhiều tín hiệu đáng mừng từ chương trình thí điểm này.
Đánh giá cán bộ hiện đang được coi là một khâu khó trong công tác cán bộ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: Không nhận rõ môi trường, điều kiện công tác, biểu hiện nể nang, né tránh, hoặc phân loại cán bộ thiếu công tâm, công khai, minh bạch; tham mưu, bố trí, sử dụng cán bộ không đúng với năng lực, với sự tín nhiệm của nhân dân... Bên cạnh đó, căn cứ để đánh giá kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao so với đóng góp thực tế của cán bộ còn thiếu chặt chẽ, chưa khoa học; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ còn chung chung…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: