Cán bộ
Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vừa triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn làm rõ hơn nội hàm, mục đích, ý nghĩa các Quy định của Bộ Chính trị.
Đánh giá cán bộ, công chức là tiền đề quyết định việc quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, cho nên từ nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thay đổi về “chất” công tác này. Bên cạnh xây dựng bộ tiêu chí để “lượng hóa” việc đánh giá cán bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kế hoạch kiểm tra, sát hạch hằng năm đối với từng cán bộ, công chức.
Là quốc gia có nhiều dân tộc, Đảng ta luôn xác định đường lối, chính sách dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược cách mạng, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X (2006): “Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc... Nghị quyết số 24/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ Bảy, khoá IX về Công tác dân tộc (2003) nhấn mạnh quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số...
Ngày 8-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp và quyết định miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Công thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa.
Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi gặp gỡ cán bộ nguồn quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020 và các năm tiếp theo. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP... chủ trì buổi gặp mặt.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định 1 trong 3 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo là "Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển".
Tỉnh Quảng Bình có 402 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó 116 cán bộ là người đứng đầu và 286 cán bộ là cấp phó của người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03-3-2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có những chuyển biến tích cực.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: