Cán bộ
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy và nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn.
Tỉnh Bình Định có 31 dân tộc thiểu số với 39.073 người, trong đó 4 dân tộc chính là Kinh, Bân, H’rê và Chăm. Toàn tỉnh có 723 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trong đó 268 là cán bộ nữ. Những năm qua, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy ở tỉnh Bình Định coi trọng.
Ngày 16-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về nội dung liên quan tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế trong giai đoạn hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.
Cán bộ nữ tuy được cơ cấu vào danh sách bầu cấp ủy đảng các cấp khóa mới ở mỗi kỳ đại hội Đảng đều trên 15% nhưng kết quả bầu ở cấp trên cơ sở và thành phố đều không đạt - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà nẵng Võ Công Trí nhận định tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện "Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020", được tổ chức sáng 28-5.
Thực hiện việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo kế hoạch của Bộ Công an, tỉnh Kom Tum đã bố trí 349 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã (vượt tiến độ 6 tháng, trong đó trưởng công an xã 82 đồng chí, phó trưởng công an xã 73 đồng chí, cán bộ: 194 đồng chí), đảm bảo số lượng 3 – 5 đồng chí/xã (các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: 5 đồng chí/xã, các xã còn lại: 3 đồng chí/xã). Các đồng chí được bố trí đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng công an xã đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp đội.
Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.
Thành ủy Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; gương mẫu thực hiện 8 nội dung cơ bản trong Quy định, được thể hiện ở các nội dung: (1) Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; (2) Kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; (3) Kiểm soát đối với gia đình và người thân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: