Cán bộ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Đồng chí Nguyễn Tiềm (còn có tên gọi khác là Quảng, Cát, Nhung), sinh ngày 10-11-1912 trong một gia đình khá giả, có truyền thống hiếu học tại xóm Hạ, làng Dương Liễu, tổng Nam Kim (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, có nhiều sĩ phu, danh nhân hào kiệt tiêu biểu cho bản lĩnh và khí phách của một dân tộc anh hùng, đồng chí tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức bóc lột và sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước. Từ một thanh niên yêu nước, Nguyễn Tiềm đã thể hiện tố chất của một người chiến sỹ cách mạng trung kiên, có năng lực lhoạt động cách mạng. Ông đã sớm trở thành một cán bộ cách mạng của Đảng và là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã nhận thức đầy đủ và tham gia có trách nhiệm đối với Đề án chuyển đổi số quốc gia, để tiến tới một "Việt Nam số" trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch số tại châu Á vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, VNPT đang tập trung triển khai Chiến lược VNPT 4.0 với 34 dự án chiến lược trong đó có 3 dự án chiến lược phát triển nguồn nhân lực với quan điểm VNPT đầu tư mạnh mẽ cho nguồn vốn phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao nhằm tạo bước phát triển đột phá và bền vững của VNPT trong Kỷ nguyên số.
Nhận thức được vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu luôn xác định học viên là cán bộ, công chức cấp cơ sở là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt trong giảng dạy và phục vụ.
Đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn. Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy chế, chiều ngày 20-3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố kết quả tuyển chọn.
Đây là Đề án của Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý quy định cụ thể về năm tiêu chuẩn chung. Quy định này thay thế Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Từ ngày 25-12-2019, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành.
Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15-6-2016 “về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chỉnh, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên” đã tạo được sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước và ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Ngày 1-10, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định tuyển dụng 10 công chức là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ được tuyển dụng vào Ban Tổ chức Trung ương theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Lễ công bố.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: