Cán bộ
Trong 2 ngày 9 và 10-6-2018, tại Hà Nội, các ứng viên dự thi Kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao tham gia phần thi bảo vệ đề án. Việc thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 202 - TB/TW về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo tại 14 bộ, ban, ngành Trung ương, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao.
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, trưởng thành trên nhiều mặt, cán bộ đều nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu, vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sáng, nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Cùng nhìn lại để thấy được công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đội ngũ cán bộ làm khoa học công nghệ (KHCN) đã đạt được gì?
Hưng Yên là một trong nhiều tỉnh, thành của cả nước sớm xây dựng và thực hiện Đề án “Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã, phường, thị trấn”. Sau một thời gian, thấy được những kết quả tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiếp chính sách này trong giai đoạn 2018 – 2021 (giai đoạn I và II đã thu hút được 471 sinh viên). Theo đó, khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy sẽ được tuyển dụng về làm công chức tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh.
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy vừa ký Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP. Hà Nội" và thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị thành phố từ ngày 1-7-2018.
Sau hai ngày tổ chức thi, chiều 16-5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018 cho 4 chức danh là: Phó Chánh văn phòng; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.
Sáng 15-5, Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương với 4 chức danh là: Phó Chánh văn phòng Bộ; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước. Trước đó, năm 2017, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ.
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung đổi mới phong cách, lề lối công tác, coi đây là động lực hoàn thành nhiệm vụ. Song song với việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao tinh thần phục vụ, nêu gương. Bám sát cơ sở, bám sát công việc, thường xuyên đối thoại để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Ngày 9-5, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, Thành ủy luôn ý thức cao trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; có phẩm chất, năng lực, tận tâm, tận tụy với nhân dân. Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cấp ủy, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Kết quả đạt được trong công tác cán bộ của TPHCM đã phần nào đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển của Thành phố.
Theo chương trình, TP Hồ Chí Minh sẽ tuyển chọn từ công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, cán bộ ban chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các hình thức sở hữu khác và sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật. Họ được đào tạo, rèn luyện để trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý cấp quận, huyện, cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp thành phố.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: