Cán bộ
Ngày 25-5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Ngày 25-5-2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định (số 77-BC/UBKTTW, ngày 28-4-2017).
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ nữ, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nói chung, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực, thích nghi với cơ chế mới, năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của Thái Bình.
Bằng nhiều giải pháp trong công tác cán bộ nên huyện Lang Chánh đã khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, giảm được sức ỳ và sự thiếu hụt cán bộ chủ chốt; tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.
Chiều 12-4-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Tiếp tục xác định công tác quy hoạch là khâu quan trọng và công tác luân chuyển là khâu đột phá trong công tác cán bộ, đúc rút những bài học kinh nghiệm trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã và đang triển khai công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.
Xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ vững mạnh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Nếu nói xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, trong đó, đội ngũ là công tác cán bộ được coi là mắt xích quan trọng nhất của các then chốt đó. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đây là thời cơ, động lực để đội ngũ làm công tác cán bộ của Viện đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Viện vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để thực hiện quy trình công tác cán bộ, lấy ý kiến về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ (giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2016).
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: