Cán bộ
Để đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, cấp ủy đảng và cán bộ chủ trì các cấp phải thống nhất nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ thực chất là đo lường phẩm chất, năng lực của cán bộ. Đây là khâu quan trọng tác động đến các khâu của công tác cán bộ. Dó đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong công tác cán bộ.
Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của nước ta. Để tạo bước đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp mang tính toàn diện từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, trọng dụng nhân lực khoa học và công nghệ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày 28-9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, Đảng ủy Binh chủng Hóa học xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là nhân tố quyết định để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Có cơ chế bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.
Chiều 7-9-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định luân chuyển, điều động cán bộ.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tham dự.
Ở nước nào và vào thời điểm nào cũng vậy, sự thành bại của mọi sự nghiệp hay sự tồn vong, thịnh suy của mọi quốc gia, chế độ đều phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó đặc biệt quan trọng là cán bộ cấp chiến lược. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: